سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)

 • اثر تغییر ساختار صادرات بر ارزش افزوده و جبران خدمات کارکنان در اقتصاد ایران: کاربرد مدل داده - ستانده 

  اشرفی, فاطمه؛ حسین زاده, رمضان (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  صادرات یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده در اقتصاد به شمار می‌رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار صادرات بر تغییر ارزش افزوده و جبران خدمات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بین دو سال1380 ...

 • تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران 

  میر, هدیه؛ رحیمی پور, اکبر؛ جلایی, سید عبدالمجید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها ...

 • بررسی علیت تودا-یاماموتو بین قطبش و نابرابری درآمد در اقتصاد ایران 

  رحمانی فضلی, هادی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  مسئله نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است. نابرابری منطقه‌ای معمولا در منابع، فعالیت‌ها، جمعیت و تولید اتفاق می‌افتد، به‌طوری که هر کدام از عوامل، خود باعث تقویت سایر عوامل شده و چرخه ایجاد نابرابری منطقه‌ای را گسترش ...

 • بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران 

  مریدیان, علی؛ یارمحمدیان, ناصر؛ هواس بیگی, فاطمه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  امروزه نقش و اهمیت مصرف انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی و نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی با هدایت جریان‌های مالی از بخش-های غیرمولد به مولد ثابت شده است.با توجه به پیچیدگی سیستم‌های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان این رابطه ...

 • بنیان های نهادی توسعه 

  یوسفی, محمد قلی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی ...

 • ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی 

  علی صوفی, علی؛ رضایی, امیر محمود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می‌باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ‌های نازل رشد اقتصادی روبرو می‌باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند ...

 • بررسی آثار شاخص های کلان اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در ایران با تأکید بر سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت 

  پرور, مریم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل ...

 • تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست 

  عزیزی, زهرا؛ دارایی, فاطمه؛ ناصری بروجنی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  امروزه یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. بهبود دانش و تکنولوژی را می توان یکی از عوامل کنترل کننده انتشار آلایندگی معرفی نمود. یکی از جدیدترین ...

 • اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران 

  پدرام, مهدی؛ صفرزاده, اسماعیل؛ بیانی, نسترن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران است. برای این منظور، داده‌های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع‌آوری شده است. ...

 • سنجش اشتغال زایی صادرات بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه‌ای 

  ترحمی, فرهاد؛ صفری, معصومه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار ...

 • بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 

  بزازان, فاطمه؛ شیرین بخش, شمس الله؛ شوکتی تبریزی, پریسا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال‌زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای ...

 • ناترازی نرخ ارز حقیقی وتنوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 

  افشاری, زهرا؛ سیاوشی زنگیانی, مائده (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-10-23)
  گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع می‌تواند در ثبات دریافتی‌های صادراتی و رشد بلند‌مدت موثر باشد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تنوع صادرات غیر‌نفتی در ایران با تاکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره ...

 • تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) 

  قاسمیان, نرگس؛ راغفر, حسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  هدف اصلی مقاله، تحلیل فضایی اثر مخارج بهداشتی و سلامت توسط دولت برای نیروی کار بر رشد اقتصادی در 30 استان کشور ایران طی سال‌های 95-‌1390 است. برای دستیابی به این هدف، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM)) و تخمین زننده‌های ...

 • عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی در ایران 

  مرادخانی, نرگس؛ دین محمدی, مصطفی؛ تائبی, محمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه‌های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین‌ارتباط، ...

 • عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980) 

  کیان پور, سعید؛ پیری, محمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  سرمایه گذاری، از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و از این رو، بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است.  شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI می تواند در ...

 • طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید 

  طاهری بازخانه, صالح؛ احسانی, محمد علی؛ گیلک حکیم آبادی, محمد تقی؛ فرزین وش, اسد الله (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش­های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این­رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش­بینی بحران­های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست­گذاران و سرمایه­گذاران ...

 • به کارگیری روش اصلاح شده FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده استان فارس 

  فارسی, فرشته؛ افشاری, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  نیاز به برنامه ­ریزی منطقه­ای در سال­های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست­گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش­های مختلفی برای استفاده از آمار و داده­های منطقه­ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان ...

 • آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا 

  انصاری سامانی, حبیب؛ علیزاده اوجقاز, نوید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن،‌ یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه‌های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در ...

 • سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380 

  زارع جونقانی, سحر؛ کرمی, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2019-08-23)
  هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی و سنجش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح بخش‌های اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده در سطح ملی است. در این رویکرد، بهره‌وری کل عوامل به بهره‌وری نهاده‌های نیروی‌کار، سرمایه ...

View more