دوره 3, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • تََاَمّلی در اندیشه اقتصادی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی 

  تیمور رفیعی, امیر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  رشیدالدین فضل‌الله همدانی (645-718 ق/ 1247- 1318 م) طبیب، مورخ، وزیر و سیاستمدار برجسته سلاطین بزرگ ایلخانی، غازان و اولجایتو، به شمار می رود. بدون تردید فعالیت‌های اجتماعی این وزیر مدبر و دانشمند در گرایش سلاطین متأخر ...

 • وضعیت ارامنه ایران در عصر شاه عباس اول 

  خزائیلی, محمد باقر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  شاه عباس اول با کوچ ارامنه از مرزهای شمالی غربی کشور به داخل، علاوه بر هدف سیاسی که همانا ضربه زدن به دولت عثمانی بود، اهداف تجاری- اقتصادی را نیز دنبال می کرد. زیرا وی برای توسعه تجارت خارجی ایران حضور ارامنه را ضروری می ...

 • ملوک خوارزم (آفریغی) از آغاز تا ظهور سامانیان 

  هروی, جواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  عصر حکومت ملوک خوارزم که خاستگاه آنان به اساطیر و شخص آفریغ می‌رسد، نا شناخته باقی مانده است. این حاکمیت در منطقه خوارزم و در شمال شرق جیحون شکل گرفت. نخستین ملوک خوارزمشاهی در این منطقه، خاندان آفریغ هستند که بنابر نوشته ...

 • بررسی علل تأسیس نمایندگی سیاسی امپراطوری عثمانی در بوشهر 

  عاشوری نژاد, عباس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  امپراطوری عثمانی پس از دولت‌های بزرگ انگلیس و هلند، سوّمین دولت بزرگ جهانی بود که نمایندگی سیاسی خود را در بندر بوشهر با عنوان «شهبندری» در سال 1871 م/ 1288 ق تأسیس کرد. این امر نشان‌دهندة اهمیّت فوق‌العاده بندر بوشهر و ...

 • درآمدی بر سبک و شیوه تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله همدانی 

  مبیّن, ابوالحسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  از آن جایی که رشید الدین به اسناد و مدارک مربوط به مغولان دسترسی داشت، گزارش‌های نافذ و درستی از تاریخ و وقایع آن دوره ارائه وی دهد. حفظ دقت نظر در ثبت وقایع تاریخی و در کنار آن اشاره اجمالی به علل و نتایج امور و حوادث با ...

 • بررسی تحولات تاریخی کرمان از ورود مسلمانان تا پایان خلافت حضرت علی (ع) 

  زنگی آبادی, فخری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  رویارویی اعراب مسلمان وسپاه ساسانی در واقعۀ ذی قار بود که به شکست ایرانیان انجامید. این حادثه مقدمه‌ای برای جنگهای قادسیه، جلولاء، نهاوند وشکست نهایی امپراطوری ساسانی از مسلمانان وورود اسلام به نقاط مختلف ایران شد. با ...

 • تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش شیعیان عراق 

  نجفی, فیروز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی بر این باور هستند،که حرکت انقلابی و شیعی مردم عراق (جنبش شیعیان) نشأت گرفته از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. چراکه علاوه بر داشتن مرزهای طولانی و مشترکات تاریخی و فرهنگی فراوان بین دوملت ایران ...

 • هویت سازی ملی در عصر رضا شاه: روشها و ابزارها 

  دیلمی معزی, امین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, 2008-03-20)
  یکی از اقدامات روزگار پهلوی اول به عنوان دولت مطلقه مدرن، هویت سازی ملی بود. رضا شاه هویت اجتماعی مدرن را به گونه‌ای مدیریت نمود که با سایر اولویتهای وی از جمله دولت سازی و موقعیت وی در تعارض قرار نگیرد. این طرح متجددانه ...