نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

ارسال های اخیر

 • مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل 

  مهری, سونیا؛ مصطفی زاده, رئوف؛ اسمعلی عوری, اباذر؛ قربانی, اردوان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  آب‌پایه یکی از اجزاء مهم در تشکیل هیدروگراف جریان است، که از جریان‌های زیرزمینی یا ذخایر کم‌عمق زیرسطحی ناشی می‌شود. هدف این تحقیق، تعیین روش مناسب تفکیک جریان و ارزیابی تغییرات زمانی دبی پایه و رواناب سطحی در فصول مختلف ...

 • ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره 

  صفری, رقیه؛ رضوانی گیل کلایی, سهراب؛ شعبانی, علی؛ جبله, احمدرضا؛ شکیبا, مراد محمد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  وضعیت ذخایر 10 گونه از ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر شامل کپور معمولی، کلمه، گاوماهی خزری و سرگنده، سوف ماهی، کلیکا، کفال، سفید، سیاه کولی و اردک ماهی با استفاده از مطالعات انجام‌شده با نشانگرهای ریزماهواره مورد ...

 • حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد 

  رضایی, حسن؛ رضوی, سیده آسیه (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  سابقه و هدف: رنگ‌های پایدار آلی از آلاینده‌هایی هستند که به رغم ماهیت سمی و پایداری بسیار زیاد در محلول‌های آبی، به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. از این رو، حذف این گونه ترکیبات سمی از پساب صنایع قبل از ورود ...

 • مزایا و معایب روش های اندازه گیری شاخص سطح برگ در بوم سازگان های جنگلی 

  حبشی, هاشم (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  سابقه و هدف: شاخص‌سطح‌برگ معادل سطح رویی برگ است که نشان‌دهنده سطح فتوسنتزکننده برگ است. تخمین سریع و قابل‌اعتماد شاخص‌سطح‌برگ برای مطالعات بوم‌شناختی موردنیاز است زیرا شاخص‌سطح‌برگ اغلب یک پارامتر مهم در مدل‌هایی است که ...

 • معرفی و شناسایی گونه های باغ صخره ای باغ گیاه شناسی ملی ایران 

  رحمانپور, افسون؛ حسنی نژاد, مریم (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  با توجه به اهمیت حفظ ذخیره‌های ژنتیکی و افزایش تنوع گونه‌های گیاهی در ایران و نیز در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، در این تحقیق گونه‌های منطقه باغ صخره‌ای، شناسایی، معرفی و برطبق نتایج مطالعات فنولوژی، بر اساس موارد استفاده ...

 • تحلیلی بر فصول و بخش های مختلف طرح های مرتعداری 

  محبی, علی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  سالیان درازی است که طرحهای مرتعداری بدنبال تخریب ناشی از ملی شدن اراضی و تبدیل فزاینده آنها به دیم زارهای کم بازده، به عنوان نسخه نجات بخش مراتع کشور تجویز می شوند. این طرحها با دارا بودن برنامه های مشخص، جهت اجرا به بهره ...

 • اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان 

  بهمنش, بهاره؛ شهرکی, محمدرضا؛ غلامی, نغمه؛ مصطفی لو, حمید (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  مطالعات و تحقیقات پژوهشی پیچیده ارتباطات بین گیاهان و فرهنگ مردم (اتنوبوتانی) از جالب‌ترین و مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی است. تحقیق حاضر نیز با هدف شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل و تعیین میزان جذابیت گیاهان از دیدگاه ...

 • برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط 

  عباس میری, سیده سمانه؛ کریمی, مریم؛ کرامت زاده, علی؛ آقاجانی, امین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  دانشمندان اقتصاد محیط زیست هر چند به دلیل چسباندن یک برگه قیمت بر طبیعت مورد انتقاد قرار می-گیرند، ولی معتقدند انجام ارزشگذاری برای محیط زیست امری لازم و ضروری است و انکار ارزش‌های آن در درازمدت پیامد‌های منفی و نامطلوبی ...

 • تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154) 

  بانج شفیعی, عباس؛ بیگی حیدرلو, هادی؛ پاتو, مجید؛ مرادزاده آذر, نگار (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  در این تحقیق به‌منظور مشخص شدن تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه نهال صنوبر (Populus nigra L. 0054) به روش تصادفی سیستماتیک تعداد 51 نهال صنوبر از بستر کاشت خارج شد و سپس با توجه به قطر میانی، قلمه‌ها ...

 • ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC 

  جوزی, سید علی؛ عطائی, صدف؛ رونیاسی, نسیم (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  این تحقیق با هدف ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت بهار همدان و مقایسه ی پهنه بندی ها با استفاده از روش های GODS,DRASTIC و AVI انجام شده است. پس از شناسایی محیط زیست منطقه و جمع آوری اطلاعات 70 حلقه چاه در محدوه مورد ...

 • اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ 

  آریائی منفرد, محمد هادی؛ دشتبانی خضری, رضا؛ وزیری, وحید (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  امروزه انرژی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در گسترش و ایجاد صنایع مختلف از اهمیت زیادی برای کشورها و سازمان‌های مسئول در بخش صنعت برخوردار است. با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در مصرف انرژی، مدیریت مصرف انرژی در این بخش ...

 • مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ 

  نیکوی, مهرداد؛ سودایی, سهیلا؛ کرمزاده, سرخوش (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ از متداول‌ترین روش‌های خروج چوب به صورت گرده بینه کوتاه در جنگل‌های حوزه آستارا است. آگاهی از کارایی چنین سیستم‌هایی مدیران جنگل را در انتخاب بهینه مکانیزاسیون ...

 • ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران 

  طالبی, منیژه؛ مجنونیان, باریس؛ عبدی, احسان؛ الهیان, محمدرضی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  جاده‏های جنگلی از ضروری‏ترین زیرساخت‏ها در مدیریت واحد‏های جنگلی محسوب می‏شوند. از طرفی برنامه‏ریزی نامناسب جاده‏های جنگلی موجب آسیب‏های محیط‏زیستی در اکوسیستم‏های جنگلی می‏شوند. یکی از این اثرات فرسایش، تولید رسوب و آلودگی ...

 • مقایسه توان تولید جست گونه‌ها و پروونانس‌های مختلف اکالیپتوس به منظور استفاده در دوره های بهره‌برداری کوتاه مدت در منطقه پارس‌آباد اردبیل 

  رستمی کیا, یونس؛ سردابی, حسین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  اکالیپتوس‌ها و صنوبرها با سرعت رشد زیاد و امکان تولید جست‌های متعدد برای دوره‌های متوالی، از مناسب‌ترین گونه‌های درختی برای تولید ماده چوبی در کوتاه‌مدت محسوب می‌گردند. چوب‌های تولیدی در این روش در صنایع مختلفی همچون تخته ...

 • نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی 

  ذکریائی, حمیده؛ امیربیک, اعظم؛ سوداگر, محمد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  به‌طور کلی ضدعفونی، شامل مجموعه عملیاتی لست که با هدف نابودی میگروارگانیسم‌های محیطی و.کلیه عوامل بیماری‌زا صورت می‌گیرد. ضدعفونی باید باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌های محیطی را به حدی برساند که تأثیر نامطلوب آن‌ها ...

 • جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS 

  زنگی آبادی, سمیه؛ ناصری, فرزین؛ احمدی مقدم, علی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  امروزه استفاده از داده های ماهواره ای به علت قابلیت های منحصر بفرد آن در ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی و همچنین تهیه نقشه جنگل ها و اراضی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی تیپ های پوشش گیاهی ذخیره ...

 • بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان 

  حسنی, محمد؛ وارسته مرادی, حسین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-02-20)
  تالاب‌ها بخش‌های بحرانی از محیط زیست ما هستند. آن‌ها در مقابل امواج از ما حمایت کرده، اثر سیلاب‌ها را کاهش داده، آلودگی‌ها را جذب کرده و کیفیت آب را بهبود می‌دهند. آن‌ها زیستگاهی را برای گیاهان و پرندگان فراهم کرده و دارای ...

 • نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R 

  حسینعلی زاده, محسن؛ احمدی, حسن؛ فیض نیا, سادات؛ ریواز, فیروزه (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  نمونه‌برداری فرایندی است که هدف‌های متعدّد از جمله پیش‌گویی در زمان یا مکان‌های بدون مشاهده را به‌دنبال دارد. بنابراین با توجّه به محدودیّت‌های مالی، زمانی و منابع در دسترس، راهبرد نمونه‌برداری مؤثّر، یکی از مسائل هر متخصّص ...

 • اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا 

  تاتاری, علی اصغر؛ شکاریان, احسان؛ غفاری, منصور؛ اکبرپور, ایمان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  پلیمرهای رسانا دارای خواص الکتریکی هستند و در تحقیقات مواد هوشمند مورد استفاده قرار می­ گیرند. از مهم ­ترین پلیمرهای رسانا می­ توان به پلی­ آنیلین و پلی ­پیرول اشاره نمود. پلی ­آنیلین  یکی از بیشترین ...

 • بررسی دقت دو دستگاه شیب سنج سونتو و دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت Trupulse360 در اندازه‌گیری ارتفاع درختان 

  ساسانی فر, سمیرا؛ نمیرانیان, منوچهر (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2017-08-23)
  این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی و صحت داده‌های اندازه گیری ارتفاع توسط دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت در در یک توده ون واقع در بخش چلیر جنگل آموزشی پژوهشی خیرود انجام شد. در این مطالعه، ارتفاع کل 155 اصله درخت و ارتفاع ...

View more