دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کانولا 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور تعیین اثر بـهـاره¬سـازی بر فنـولوژی و سرعت نمو ارقام کانولا، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی در ...

 • اثر وزن بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم پیشتاز 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور بررسی اثر وزن بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم پیشتاز، آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش، در مرحله اول، بذرها به‌وسیله فاکتورهای شیب طولی، شیب ...

 • تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر عملکرد، نیترات و پروتئین ذرت سیلوئی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور مطالعه اثرات تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر عملکرد، نیترات و پروتئین ذرت سیلوئی (هیبرید سینگل‌کراس 704) آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. چهار سطح تراکم (92600، 104200، ...

 • بررسی اثر علف‌کش‌های دومنظوره بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی گندم در مراحل مختلف فنولوژی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور بررسی ‌اثر علف‌کش‌های‌ دومنظوره ‌بر تعدادی ‌از شاخص‌های ‌فیزیولوژیکی‌ گندم ‌در مراحل‌ مختلف‌ فنولوژی ‌این‌ گیاه زراعی، آزمایشی در سال ‌زراعی 87-1386 در شهرستان کردکوی‌ در استان گلستان در شرایط دیم انجام شد. این ...

 • تأثیر خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و مراحل نمو دو گونه دارویی اسفرزه و پسیلیوم با استفاده از درجه روز رشد 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور بررسی تغییرات عملکرد کمی و کیفی دانه و تعیین درجه روز رشد مورد نیاز مراحل مختلف نمو دو گونه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در ارتباط با تراکم‌‌های مختلف کشت آن‌ها در شرایط تنش خشکی ...

 • شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در گندم نان 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  تولید و معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم به خشکی در محصولات زراعی یکی از راهکارهای موثری است که در تلفیق با سایر روش‌های مدیریت کم آبی می‌تواند تأثیر این پدیده را به حداقل برساند. تحقیق حاضر با این هدف روی 18 ژنوتیپ برتر آزمایشات ...

 • بررسی تأثیر تداخل زمانی جمعیت طبیعی علف‌های هرز و تراکم بوته گیاه زراعی بر روی برخی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور بررسی اثر تداخل جمعیت طبیعی علف‌های هرز و تراکم ذرت دانه‌ای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل ‌در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع ...

 • ازریابی کاربرد کمپوست زباله شهری و کودهای معدنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  به‌منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کودهای معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1386 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح ...

 • تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف (Hibiscus cannabinus) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, 2009-05-22)
  کمبود مواد خام و منابع اولیه صنایع سلولزی توجه متخصصین را به فرآوردها و منابع جدید لیگنو سلولزی معطوف نموده است. کنف که در گذشته به‌طور گسترده در منطقه گرگان کشت می‌شد، از جمله گیاهانی است که به‌دلیل داشتن الیاف مناسب مورد ...