دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اثر افزودن ماده خشک شیر و تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی‌های حسی و بافتی ماست قالبی 

  جوینده, حسین؛ مرتضوی, سیدعلی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: پروتئین‌ها، از مهمترین ترکیباتی هستند که علاوه‌بر نقش تغذیه‌ای که برای انسان دارند می‌توانند نقش سازنده‌ای در ایجاد بافت مواد غذایی از خود نشان دهند. پروتئین‌ها اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار ژل‌های اسیدی نظیر ...

 • اثر شدت هیدرولیز بر خواص کاربردی پروتئین هیدرولیز شده ماهی پنجزاری بالهنارنجی (Leiognathus bindus 

  رمضانی, زینب؛ رجب زاده قطرمی, ابراهیم؛ حسینی, سید فخرالدین (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: ماهی پنجزاری باله نارنجی 77/54 درصد از صید ضمنی خوریات ماهشهر را شامل می‌شود که به دلیل اندازه کوچک فاقد ارزش تجاری است. بنابراین تولید محصولات با ارزش افزوده، مانند پروتئین هیدرولیز دارای ارزش غذایی می‌تواند ...

 • ویژگی‌های ضد‌اکسایشی محصولات جنبی فرآیند استخراج پلی‌ساکاریدهای جلبک قهوه‌ای کلپومنیا پرگرینا 

  رستمی, زینب؛ طبرسا, مهدی؛ رضائی, مسعود (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: جلبک Colpomenia peregrina یک ماکروجلبک قهوه‌ای دریایی از خانواده Scytosiphonaceae می‌باشد. متابولیت‌های ثانویه، از جلمه ترکیبات زیست‌فعالی هستند که همراه با پلی‌ساکاریدها در دیواره سلولی این دسته از جلبک‌ها ...

 • خصوصیات رئولوژیکی و بافتی بستنی شیر شتر حاوی نشاسته مقاوم ، صمغ عربی و زانتان در فرمولاسیونی جدید 

  آذری آنپار, مجتبی؛ خمیری, مرتضی؛ اعلمی, مهران (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیر شتر متفاوت از شیر گاو است، بنابراین خصوصیات محصولات تولید شده از این شیر می‌تواند متفاوت از شیر گاوی باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان تولید محصولی با ارزش فراسودمند و ...

 • بررسی ویژگیهای کیفی و ماندگاری بستنی‌خشک نگهداری شده در دماهای مختلف 

  حصاری, جواد؛ راوش, نگار؛ آزادمرد دمیرچی, صدیف؛ رافت, سید عباس (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: بستنی‌خشک یک محصول سنتی ایرانی است، اما با استفاده از متدهای جدید فرآیند، می‌توان این محصول را بصورت یک محصول ‌لبنی‌ جدید از ‌نو تولید ‌کرد و به‌ عنوان یک محصول استاندارد به دنیا عرضه ‌نمود. در ارتباط با این ...

 • تاثیر صمغ گزانتان و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های شربت خاکشیرفراسودمند 

  حجتی, محمد؛ جعفری, سعید؛ جوینده, حسین؛ برزگر, حسن؛ نوشاد, محمد (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: خاکشیر (Descurainia sophia L.) گیاهی یکساله است که در مناطق مختلف جهان از جمله ایران یافت می‌شود. دانه خاکشیر و شربت آن به طور سنتی از زمان‌های قدیم به عنوان درمان اسهال، گرمازدگی، تپش قلب، ناراحتی معده، ناتوانی ...

 • بررسی تأثیر فرآیند غشایی اولترافیلتراسیون بر رئولوژی و شاخصه های رنگی آب نارنج 

  سیدآبادی, محمدمهدی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: آﺑﻤﻴﻮه‌ﻫﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ‌ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ای ﻓﺮاوان، ﺳﺮﺷﺎر از آنتی‌اکسیدان‌ها و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. روش‌های نگهداری آبمیوه‌ها شامل تیمار حرارتی، انجماد، سرد کردن و برای برخی از آبمیوه‌ها؛ ...

 • مطالعه هم دماهای رطوبتی پالپ انگور (واریته سیاه سردشت) 

  آقازاده, نلما؛ اسمعیلی, محسن؛ محترمی, فروغ (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: انگور سیاه ارگانیک که در منطقه سردشت آذربایجان‌غربی تولید می‌شود، حاوی رسوراترول و فلاوونوئیدها و مقادیر بالایی از ملاتونین است که برای سلامتی مفید می‌باشند. منحنی‌های هم‌دمای جذب و دفع رابطه بین رطوبت ماده ...

 • بررسی اثر عصاره غلاف نخود فرنگی بر پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان تحت شرایط تسریع شده 

  گنجلو, علی؛ بی مکر, ماندانا؛ قربانی, مسعود (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: اکسایش لیپیدها یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت تغذیه‌ای و ویژگی‌های ارگانولپتیک مواد غذایی و همچنین ایجاد و پیشرفت بیماری‌های مختلف از طریق تشکیل رادیکال‌های آزاد می‌باشد. از این رو استفاده از ترکیبات ضد اکسایش ...

 • اثر پوششهای خوراکی لیپیدی و دمای نگهداری بر کیفیت خرما 

  ایوبی, اعظم؛ کاظمی, حامد؛ اعرابی, اعظم (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانGorgan University Of Agricultural Sciences, 2018-12-22)
  سابقه و هدف: خرما یک محصول کشاورزی مهم ایران به شمار می رود. این میوه منبع خوبی از انرژی بوده و غنی از ترکیبات مغذی می باشد. در بین واریته های مختلف و مهم خرما، واریته مضافتی از لحاظ بازارپسندی و مصرف در ایران در رتبه اول ...