نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبارانی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorشاهینی, نیماfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:27:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:27:24Z
dc.date.available1399-07-09T10:27:24Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:27:24Z
dc.date.issued2019-01-21en_US
dc.date.issued1397-11-01fa_IR
dc.date.submitted2019-05-26en_US
dc.date.submitted1398-03-05fa_IR
dc.identifier.citationبارانی, محمد, شاهینی, نیما. (1397). بررسی و مقایسه میزان اهمیت اثر متغیرهای کلان اقتصادی در وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیه. فصلنامه انتظام اجتماعی‌, 10(4), 75-98.fa_IR
dc.identifier.issn2008-6024
dc.identifier.urihttp://sopra.jrl.police.ir/article_108536.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/381993
dc.description.abstractزمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. وقوع آن در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در مبارزه و کنترل با جرم می‌شود و با تهدید امنیت اجتماعی و اقتصادی، انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. سرقت از جمله جرایم اقتصادی مهم محسوب می‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در این پژوهش بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی بر وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل‌نقلیه که یکی از مهم‌ترین انواع سرقت می‌باشد در استان‌های منتخب؛ تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان در یک دوره 7 ساله طی 1394-1388 مورد آزمون قرار گرفته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه‌ای با استفاده از منابع آماری و مقالات تألیفی و ترجمه‌ای و پژوهش انجام شده در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح گردآوری شده است و در این تحقیق با استفاده از روش‌های مرسوم در تحلیل اقتصادی جرم به ویژه مدل جرایم مبتنی برانگیزه، به بررسی عوامل مؤثر بر جرم (سرقت اماکن و وسایل نقلیه) در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ضمن پایه‌گذاری و تحلیل مدل بازاری جرم، یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های تلفیقی طراحی و برآورد گردیده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ضریب متغیر شاخص رشد اقتصادی در هر سه معادله سرقت کل، سرقت اماکن و سرقت وسیله نقلیه دارای ضریب منفی و معنی‌دار می‌باشد. مقدار ضریب متغیر رشد اقتصادی در مدل سرقت اماکن بزرگتر از سایر معادلات است و به این معناست که افزایش نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش وقوع جرم سرقت خصوصاً سرقت اماکن خواهد شد. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیه در استان‌های منتخب معنی‌دار می‌باشد و همچنین سیاست‌گذاران کشور برای کاهش جرایم مربوط به سرقت پیش از این که توجه خود را به مسایل انتظامی و قضایی معطوف نمایند می‌بایست به عوامل افزایش جرم توجه بیش‌تری داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می‌تواند از جمله این علاج‌ها باشد.fa_IR
dc.format.extent862
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم انتظامی امینfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه انتظام اجتماعی‌fa_IR
dc.subjectاقدامات ترمیمی پلیسfa_IR
dc.subjectعدالت ترمیمیfa_IR
dc.subjectپیشگیری اجتماعی از جرمfa_IR
dc.subjectاعتماد سازیfa_IR
dc.titleبررسی و مقایسه میزان اهمیت اثر متغیرهای کلان اقتصادی در وقوع جرم سرقت اماکن و وسایل نقلیهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار حقوق دانشگاه علوم انتظامی امینfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد علوم اقتصادیfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue4
dc.citation.spage75
dc.citation.epage98


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد