نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی, سیدمحمد مهدیfa_IR
dc.contributor.authorخالدیان, محمد علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:16:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:16:33Z
dc.date.available1399-07-09T10:16:33Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:16:33Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-07-02en_US
dc.date.submitted1395-04-12fa_IR
dc.identifier.citationحسینی, سیدمحمد مهدی, خالدیان, محمد علی. (1395). بررسی و تحلیل آفات زبان در سه دفتر اوّل مثنوی مولوی. فصلنامه زبان و ادب فارسی, 8(2829), 43-64.fa_IR
dc.identifier.issn2008-899X
dc.identifier.urihttp://farsij.iausdj.ac.ir/article_538061.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/378353
dc.description.abstractزبان مجرای ظهور اندیشه است و در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و حرف زدن و به کار گرفتن زبان است که پرده از ماهیت انسان برمی دارد و میزان برخورداری انسان را از معرفت نشان می دهد و در عین حال بیش از حد ضرورت به کارگرفتن زبان به منزله ی غباری است که بر روی آینه می نشیند و نفس انسان را تیره می گرداند و انسان را از کار اصلی خود که سیر در ملکوت باشد باز می دارد. با توجه به اینکه انسان تنها موجودی است که قادر به بیان کردن ضمیر خویش می باشد لذا زبان و مقاصدی که زبان ظهور می یابد در دستگاه وجودی بشر بسیار حایز اهمیت است و گذشتگان درباره آن به صورت جسته و گریخته بحث کرده اند. در مورد مولانا و اشعارش هزاران مقاله و صدها کتاب نوشته شده اما هنوز بخش عمده ای از زوایای پنهانی شخصیت مولانا و اشعارش در مثنوی همچنان بکر و دست نخورده مانده است شاید بتوان «عامه پسند بودن» مثنوی را یکی از علل عمده‌ی مقبولیت مولوی به شمار آورد. از اهداف این پژوهش که به بررسی آفات زبان پرداخته است، بررسی  نقش زبان و اثرات آن در زندگی انسان و تبیین نقش زبان در تکامل و یا تنزل انسان می توان اشاره کرد. آنچه که از نتایج این تحقیق در مثنوی معنوی مولانا بدست آمد نشان داد که در واقع مهمترین آفات زبان بیشتر از جنس ناراستی های اخلاقی مانند تمسخر، عیب جویی، دروغ گویی، غیبت، ریاکاری، فریب دادن و فریب خوردن، تملق، سوگند نابجا، بی ادبی و حیله گری را می توان نام برد که در صورت کنترل نشدن زبان، دین و دنیای فرد را تباه می کند.fa_IR
dc.format.extent348
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه زبان و ادب فارسیfa_IR
dc.subjectآفات زبانfa_IR
dc.subjectمثنویfa_IR
dc.subjectمولویfa_IR
dc.titleبررسی و تحلیل آفات زبان در سه دفتر اوّل مثنوی مولویfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشدرشته زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و دبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2829
dc.citation.spage43
dc.citation.epage64


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد