نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحمزه ای, آرزوfa_IR
dc.contributor.authorپورکیانی, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:13:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:13:54Z
dc.date.available1399-07-09T10:13:54Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:13:54Z
dc.date.issued2018-06-22en_US
dc.date.issued1397-04-01fa_IR
dc.date.submitted2017-05-06en_US
dc.date.submitted1396-02-16fa_IR
dc.identifier.citationحمزه ای, آرزو, پورکیانی, مسعود. (1397). بررسی رابطه بین انواع ریسک های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان دارویی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 9(35), 105-130.fa_IR
dc.identifier.issn2251-9165
dc.identifier.issn2383-2983
dc.identifier.urihttp://fej.iauctb.ac.ir/article_541830.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/377459
dc.description.abstractمسئله‌ی کلیدی برای هر سازمان، شناسایی ریسک های مختص آن سازمان است. در شرکت های دانش بنیان نیز از آنجا که مجموعه‌ای از مهارتها، توانایی‌ها و افراد متخصص در کنار هم هستند خلاقیت و نوآوری در این شرکت ها در اوج قرار می‌گیرد، لذا در توسعه فناوری و رونق اقتصادی جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند، هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه بین انواع ریسک‌های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش‌بنیان دارویی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان دارویی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه­ ریسک های حوزه منابع انسانی است و نوآوری تکنولوژیک می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون‌های مختلف رگرسیون گام به گام و مدلسازی معادلات ساختاری به روش pls مورد بررسی و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که از میان مولفه‌های موثر بیشترین تاثیر را ریسک‌های شکاف‌های مهارتی و پس از آن ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی، ریسک‌های سرمایه انسانی و ریسک‌های رفتاری داشته اند. همچنین در مرحله تحقیق بیشترین ریسک مربوط به شکاف‌های مهارتی، در مرحله توسعه بیشترین ریسک مربوط به ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی و در مرحله مهندسی بیشترین ریسک مربوط به ریسک‌های رفتاری می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent400
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارfa_IR
dc.subjectریسکfa_IR
dc.subjectمنابع انسانیfa_IR
dc.subjectنوآوریfa_IR
dc.subjectنوآوری تکنولوژیکfa_IR
dc.subjectشرکت های دانش بنیانfa_IR
dc.titleبررسی رابطه بین انواع ریسک های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان داروییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue35
dc.citation.spage105
dc.citation.epage130


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد