نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحجازی, محمدامینfa_IR
dc.contributor.authorمختاری زنوزی, پریاfa_IR
dc.contributor.authorخسرو شاهلی, محمودfa_IR
dc.contributor.authorبرزگری, ابوالفضلfa_IR
dc.contributor.authorلطفی, حاجیهfa_IR
dc.contributor.authorاسلامی, صولتfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده, سیامکfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:07:32Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:07:32Z
dc.date.available1399-07-09T10:07:32Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:07:32Z
dc.date.issued2012-11-21en_US
dc.date.issued1391-09-01fa_IR
dc.date.submitted2011-07-26en_US
dc.date.submitted1390-05-04fa_IR
dc.identifier.citationحجازی, محمدامین, مختاری زنوزی, پریا, خسرو شاهلی, محمود, برزگری, ابوالفضل, لطفی, حاجیه, اسلامی, صولت, علیزاده, سیامک. (1391). شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی, 13(3), 51-62. doi: 10.22092/jaer.2012.100281fa_IR
dc.identifier.issn2645-45131
dc.identifier.issn2645-4521
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/jaer.2012.100281
dc.identifier.urihttps://fooder.areeo.ac.ir/article_100281.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/375425
dc.description.abstractهدف از این تحقیق شناسایی دقیق 22 ایزوله <em>لاکتوباسیلوس</em> جدا شده از محصولات لبنی سنتی منطقۀ آذربایجان است.  بدین­منظور، ژن 16S rRNA با جفت آغازگر‌های عمومی طی واکنش زنجیره پلی­مراز (PCR) تکثیر شد.  قطعه‌ای به طول 1500 جفت باز مشابه با اندازه مورد انتظار تکثیر شد.  استفاده از 5 آنزیم برشی <em>Bsp</em>143I، <em>Bsu</em>RI، <em>TaqI</em>،  <em>Msp</em>Iو<em>Hin</em>dIII و مقایسه الگوی برشی حاصل از نرم­افزار GeneDoc، تنوع گونه‌ای در بین باکتری‌ها را نشان داد.  بر اساس الگوهای برشی، ایزوله‌ها به گونه‌های <em>لاکتوباسیلوس برویس</em>، <em>لاکتوباسیلوس</em> <em>پلانتاروم</em>، <em>لاکتوباسیلوس</em> <em>کازئی</em>، <em>لاکتوباسیلوس</em> <em>آژیلیس</em>، <em>لاکتوباسیلوس</em> <em>دلبروکی</em> و <em>لاکتوباسیلوس</em> <em>ساکی</em> شباهت نشان دادند.  از بین ایزوله‌ها، 8 ایزوله جهت همسانه‌سازی انتخاب و برای توالی‌یابی ارسال شد.  در مجموع، 5 ایزوله به عنوان <em>پلانتاروم</em>، 2 ایزوله به عنوان <em>برویس</em> و یک ایزوله به عنوان <em>Lactobacillus</em> sp.  شناخته شدند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیfa_IR
dc.publisherAgricultural Research,Education and Extension Organizationen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات مهندسی صنایع غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Agricultural Engineering Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/jaer.2012.100281
dc.titleشناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNAfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشورfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشورfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشورfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشورfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشورfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue3
dc.citation.spage51
dc.citation.epage62


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد