نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authornavarchi, atefehfr_FR
dc.contributor.authormotamedi, ladanefr_FR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:03:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:03:49Z
dc.date.available1399-07-09T10:03:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:03:49Z
dc.date.issued2018-09-01en_US
dc.date.issued1397-06-10fa_IR
dc.date.submitted2018-09-12en_US
dc.date.submitted1397-06-21fa_IR
dc.identifier.citationnavarchi, atefeh, motamedi, ladane. (2018). La Traduction des Noms Propres dans Le Dictionnaire des Termes Techniques Islamiques. Recherches en Langue et Littérature Françaises, 12(21), 115-132.fr_FR
dc.identifier.issn2251-7987
dc.identifier.issn2588-7041
dc.identifier.urihttps://france.tabrizu.ac.ir/article_7758.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/374123
dc.description.abstractLa conception classique qui préconise la non-traduction des noms propres est aujourd'hui fortement mise en question. Les études récentes réalisées par les grands traductologues et linguistes démontrent les paradoxes dans les différentes pratiques en ce qui concerne le transfert des noms propres. Dans l'étude présente, nous essayons d'identifier les choix traductifs des noms propres du persan en français dans le Dictionnaire des notions et expressions des sciences islamiques, rédigé en 1996, par le feu Ebrahim Shakourzadeh. L'analyse des traductions de trois grandes sous-catégories des noms propres à savoir les anthroponymes, les toponymes et les pragmonymes du domaine islamique, nous permet, dans un premier temps, de dégager les caractéristiques propres aux stratégies du traducteur partant de la préservation de l'étrangeté et la couleur locale de la langue et culture d'origine pour aller vers les normes de la langue et culture réceptrice. Nous montrons ensuite comment dans le cas des noms propres qui se rattache simplement à un référent extralinguistique, le transfert ne pose pas de problème. Mais là où ils déclenchent en même temps une signification, les problèmes de traduction commencent : certains noms propres déclencheurs de sens doivent être traduits, forcément pris en compte dans le contexte, dans le cas de certains d'autres, généralement à caractère métaphorique, une traduction littérale ne va engendrer que la confusion chez le lecteur français. Il vaudrait mieux que dans ce cas, le traducteur recoure à une combinaison de procédésfr_FR
dc.languagefrançaise
dc.language.isofr_FR
dc.publisherUniversité de Tabrizfr_FR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.relation.ispartofRecherches en Langue et Littérature Françaisesfr_FR
dc.relation.ispartofپژوهش زبان و ادبیات فرانسهfa_IR
dc.subjectTraductionfr_FR
dc.subjectnom proprefr_FR
dc.subjectdictionnaire termes islamiquesfr_FR
dc.titleLa Traduction des Noms Propres dans Le Dictionnaire des Termes Techniques Islamiquesfr_FR
dc.typeTexten_US
dc.typeResearch Paperfr_FR
dc.contributor.departmentMaître assistante, Université Alzahrafr_FR
dc.contributor.departmentMaître assistante, Université Alzahrafr_FR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue21
dc.citation.spage115
dc.citation.epage132


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد