نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorAyati, Akramfr_FR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:03:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:03:48Z
dc.date.available1399-07-09T10:03:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:03:48Z
dc.date.issued2018-09-01en_US
dc.date.issued1397-06-10fa_IR
dc.date.submitted2018-09-12en_US
dc.date.submitted1397-06-21fa_IR
dc.identifier.citationAyati, Akram. (2018). La Représentation de l’Espace Postmoderne dans l’Œuvre Romanesque de Patrick Modiano. Recherches en Langue et Littérature Françaises, 12(21), 19-33.fr_FR
dc.identifier.issn2251-7987
dc.identifier.issn2588-7041
dc.identifier.urihttps://france.tabrizu.ac.ir/article_7752.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/374117
dc.description.abstractL'imaginaire littéraire est largement marqué par les images de l'espace et les métaphores territoriales dont l'écho a beaucoup évolué pendant des siècles. D'un topos mythique à une figure imaginaire modernisée, l'espace et ses représentations littéraires suivent et subissent les transformations des modes de vie humaine. Or, à l'ère postmoderne, nous sommes loin de l'image homogène et cohérente de la ville moderne, issue de la mondialisation. La plupart des œuvres de Patrick Modiano, écrivain contemporain français, investissent la thématique de la ville et de l'espace dans un vaste projet de la quête d'identité et d'une réhabilitation collective d'une race. Pourtant, l'originalité de la démarche de l'écrivain réside dans les stratégies narratives postmodernes qui transforment la ville en un espace littéraire par excellence. Parmi ces œuvres, <em>Quartier perdu</em> et <em>Rue des boutiques obscures</em> illustrent bien cette hypothèse que notre écrivain, afin de mettre en fiction l'espace postmoderne, tend à reformuler les mécanismes textuels et référentiels mis en œuvre pour incarner l'espace urbain. À travers des exemples tirés de ces deux œuvres mentionnées et en nous basant sur la définition et les caractéristiques du postmodernisme et en nous référant aux idées de Bertrand Westphal sur la géocritique et les représentations de l'espace, cet article vise à analyser tout d'abord, ces stratégies et mécanismes et leur mode de fonctionnement et ensuite à dévoiler la finalité recherchée par l'auteur concernant l'articulation de l'espace dans ses romans.fr_FR
dc.languagefrançaise
dc.language.isofr_FR
dc.publisherUniversité de Tabrizfr_FR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.relation.ispartofRecherches en Langue et Littérature Françaisesfr_FR
dc.relation.ispartofپژوهش زبان و ادبیات فرانسهfa_IR
dc.subjectVillefr_FR
dc.subjectPostmodernefr_FR
dc.subjectGéocritiquefr_FR
dc.subjectPatrick Modianofr_FR
dc.subjectQuartier perdufr_FR
dc.subjectRue des boutiques obscuresfr_FR
dc.titleLa Représentation de l’Espace Postmoderne dans l’Œuvre Romanesque de Patrick Modianofr_FR
dc.typeTexten_US
dc.typeResearch Paperfr_FR
dc.contributor.departmentMaître-assistante, Université d'Ispahanfr_FR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue21
dc.citation.spage19
dc.citation.epage33


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد