دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • معرفی کتاب 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)

 • چکیده ها 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)

 • تحولات ژئوپلیتیک و بحران کوزوو 

  رحمانی, بیژن (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  در ژئوپلیتیک اواخر قرن بیستم بدون تردید باید به بحران بالکان و اوضاع آن اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصة ژئوپلیتیک قومی و روابط بین اقلیت‌ها و حکومت‌های مرکزی با خود به همراه داشت. شرایط حاکم بر شرق اروپا که با ...

 • اثرات مهاجرفرستی بر ساختار جمعیت مناطق روستایی ( مطالعة موردی؛ شهرستان بیرجند ) 

  مکانیکی, جواد؛ قالیبافان, سیدحسن (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  مقالة حاضر به بررسی یکی از اثرات پدیدة جمعیت‌زدایی روستایی پرداخته است؛ مهاجرت‌های روستایی باعث تشدید روند تخلیة روستاها بخصوص روستاهای آسیب‌پذیر که در طبقة جمعیتی کمتر از 50 نفر هستند شده است و این امر ناشی از عدم ...

 • کاربرد ژئومورفولوژی در مکان‌گزینی شهرها و پیامدهای آن 

  نگارش, حسین (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده‌های طبیعی در مکان‌گزینی، پراکندگی، حوزة نفوذ، توسعة فیزیکی، مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه ...

 • پراکندگی، منشأ، سن و آثار دیرینه اقلیم لُس‌ها در شمال مرکزی ایران 

  لطیف, مهندس؛ ثروتی, محمدرضا؛ اسماعیلی, رضا (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  نقشه‌برداری کواترنر در شمال مرکزی ایران اولین مدرک را از نهشته‌های منطقه فراهم نمود. این لس‌ها از دشت‌های سیلابی مجاور، ناشی شده به‌وسیلة باد از فاصلة نسبتاً کوتاهی از مناطق کم‌ارتفاع حمل شده‌اند. میزان تجمع لس در ...

 • تحولات اجتماعی - فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران 

  زیاری, کرامت الله (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  تحولات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متأثر از مدرنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان شهرها، شهر ـ منطقه‌ها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی ـ کالبدی آن‌ها به‌وجود ...

 • نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی 

  نمازی, محمد (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  دانشمندان روش‌شناسی پژوهش‌ها را به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کنند: 1- پژوهش‌های کمّی  2- پژوهش‌های کیفی. هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد پژوهش‌های کیفی است. بنابراین، ابتدا ویژگی‌های مهم پژوهش‌های کیفی و ...

 • جغرافیا علم زندگی و برنامه‌ریزی و توسعه 

  گنجی, محمد حسن (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)

 • نظریة کیاس در ژئومورفولوژی 

  رامشت, محمدحسین (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  سه دهة اخیر را باید دهه‌های تجدید نظر در مبانی معرفت شناسی علمی تلقی کرد.انتشار نظریة عمومی سیستم‌ها در سال 1972 یعنی یکسال بعد از مرگ لودیگ فون برتالنفی, طرح منطق فازی توسط لطفی‌زاده[1] و تبیین ...

 • برنامه‌ریزی و ساماندهی روستاهای پراکنده  مورد؛ دهستان کورین زاهدان 

  ابراهیم‌زاده, عیسی؛ شریفی کیا, محمد (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  ساماندهی روستاهای پراکنده از جمله استراتژی‌های کارآمد در برنامه‌ریزی توسعه و همچنین محوری‌ترین الگوی توسعة فضایی ـ کالبدی نواحی روستایی است. این استراتژی بر دو هدف عمدة ((بهینه ...

 • بررسی پراکندگی جغرافیایی بارش در ایران به روش تحلیل عاملی دوران یافته 

  مسعودیان, سید ابوالفضل (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  تحلیل عاملی دوران یافته ابزار سودمندی برای شناسایی پهنه‌های پربارش و تفکیک آن‌ها از قلمروهای کم‌بارش است. با این حال تاکنون در ایران در پژوهش‌های اقلیمی اقبال چندان زیادی از بکارگیری این روش‌های آماری و روش‌های ...

 • لزوم تحول مدیریت شهری در ایران 

  شیعه, اسماعیل (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)
  در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهرهای ایران می‌پردازد, در ابتدا مشکلات شهرهای امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می‌شود. سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه‌های شهرسازی و مدیریت شهری, اهداف مدیریت شهری ...

 • روی جلد 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستان, 2003-03-21)