مرور دوره 5, شماره 14 بر اساس تاریخ انتشار

 • ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید در جنوب غرب خوزستان 

  بیداروند, نبی اله؛ کهنسال قدیم وند, نادر؛ جهانی, داوود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  سازند آسماری به سن الیگومیوسن مهم ترین سنگ مخزن میادین نفتی جنوب غرب ایران است.میدان نفتی رگ سفید نیز یکی از میادین نفتی است که در فرو افتادگی دزفول قرار دارد.با وجود مطالعات متعدد،هنوز اطلاعات جامعی از ریز رخساره های رسوبی ...

 • اسپینل،تنها فاز کریستالوگرافی پایدار در مقابل سرپانتینیتی شدن در پریدوتیت های آمیزه افولیتی بافت در استان کرمان 

  محمدی, نادیه؛ احمدی پور, حمید؛ پیغمبری, سیما (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  آمیزه افیولیتی بافت با مساحت تقریبی 617 کیلومتر مربع،در امتداد گسل های بافت و شهر بابک در جنوب استان کرمان قرار گرفته است.مطالعات صحرایی و میکروسکوپی بر روی پریدوتیت ها،کرومیتیت ها و دونیت های همراه در منطقه حاکی از تشکیل ...

 • کانی شناسی ،پترو گرافی و پتروژنر مجموعه آتشفشانی سهند(شمال غرب ایران) 

  پیر محمدی, فرهاد؛ عامری, علی؛ جهانگیری, احمد؛ مجتهدی, منصور؛ کسکین, محمت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  در منطقه جنوب شرقی تبریز،سنگهای آتشفشانی سهند با سن پلیوکواترنری در بخش شمال غربی زون ایران مرکزی رخنمون دارند.این مجموعه شاما سنگهای آذرآواری(توف و ایگنیمبریت) و گدازه ها(ریولیت،ریوداسیت،داسیت و آندریت) است که با مرز دگر ...

 • تخمین رواناب در حوضه آبریز مادرسو استان گلستان با استفاده از GIS 

  پناهی, علی؛ علی جانی, بهلول؛ محمدی, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  همه ساله در اثر نفوذ توده هواهای مختلف و همچنین شرایط محلی پدیده سیل خسارات هنگفتی به منابع طبیعی و اقتصادی وارد می کند.گاهی در اثر موج سیلاب و یا غلظت مواد رسوبی برخی از ایستگاه های آبسنجی تخریب می گردد و داده های ثبت شده ...

 • اکتشافات ژئو شیمیایی مس و طلا رسوبات آبراهه ای و کانی سنگین در فیروزان نهاوند 

  رجعتی, وحید؛ یزدی, محمد؛ بهزادی, مهرداد؛ موحدی, مهرداد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  منطقه مورد مطالعه در شمال شهر فیروزان نهاوند و در زون سنندج-سیرجان واقع شده است.سنگهای آتشفشانی کرتاسه شامل داسیت،آندزیت،کوارتزآندزیت و توف بخش اعظم رخنمون های سنگی منطقه را تشکیل می دهند.توده های نفوذی با جنس گرانیت و ...

 • معرفی روزن بران بستر رسوبی سواحل جزیره کیش تا عمق 30 متری 

  سهرابی ملایوسفی, معصومه؛ وزیری, سید حمید؛ صهبا, مریم؛ اسکندری, سارا؛ رحیمی فرد, سمیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  یکی از مهمترین جزایر خلیج فارس جزیره مرجانی کیش می باشد که حاصل تجمع رسوبات بیوشیمیایی کربنات کلسیم است.جزیره کیش در فاصله 18 کیلومتری از سواحل جنوبی ایران واقع شده و طبق تقسیم بندی اشتوکلین جز منطقه زاگرس چین خورده محسوب ...

 • تاثیر مخرب احداث مجتمع پتروشیمی بر اکوسیستم دریاچه پریشان 

  امیر عضدی, طوبی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  شهرستان کازرون در برگیرنده یکی از باارزشترین و زیباترین منطقه طبیعی استان فارس می باشد.منطقه حفاظت شده پریشان که بخشی از آن در شرق کازرون قرار دارد ،به ترتیب در بخش های کوهمره نودان و جره واقع شده است.دریاچه پریشان،فامور ...

 • بازسازی نوسانات دیرین دریای خزر در کواترنری 

  خوشروان, همایون؛ روحانی زاده, سمیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, 2011-03-21)
  باز سازی نرخ نوسانات سطح تراز آب دریای خزر در دوره کواترنری از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.بدین منظور با مطالعه زیست رخساره ای 254 مغزه های حفاری چاه های اکتشافی (مازندران 1 و گرگان 3-الف) و 150 نمونه رسوبی عهد حاضر متعلق ...