نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآقایاری هیر, محسنfa_IR
dc.contributor.authorذاکری میاب, کلثومfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:49:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:49:16Z
dc.date.available1399-07-09T09:49:15Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:49:16Z
dc.date.issued2016-11-21en_US
dc.date.issued1395-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-01en_US
dc.date.submitted1393-10-11fa_IR
dc.identifier.citationآقایاری هیر, محسن, ذاکری میاب, کلثوم. (1395). ارزیابی ریسک زلزله مبتنی بر مخاطره و آسیب پذیری در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 20(57), 1-21. doi: 2fa_IR
dc.identifier.issn2008-8087
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/2
dc.identifier.urihttps://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_5465.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/369329
dc.description.abstractشناخت و تحلیل ریسک زلزله در نواحی روستایی در کاهش خسارات و تلفات آنها، عامل تعیین کننده­ای است. چرا که در چرخه مدیریت پیش از بحران، برنامه­ریزی و شناخت خطرپذیری سکونتگاههای روستایی برای دستیابی به سیاست عدم اتلاف منابع و بهره­گیری از حداکثر توان­ها ضرورت دارد. به­عبارتی بسیاری از خطرپذیری­های روستاها در برابر زلزله، با شناخت دقیق و کاهش ریشه­های آسیب­پذیری، قابل پیشگیری می­باشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مرند با روش­شناسی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 74 روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می­باشد که به­صورت تمام­شماری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه­ی مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی ریسک زلزله در نواحی روستایی مبتنی بر چهارچوب مفهومی و عملیاتی ارائه گردید و سپس با وزندهی به شاخصها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، میزان در معرض خطر بودن (با استفاده از تحلیلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی) و آسیب­پذیری (با استفاده از تکنیک تاپسیس) محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از تحلیل روی­هم­گذاری لایه­ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. براساس نتایج حاصله، حدود 32 درصد از روستاهای مورد مطالعه در پهنه­های دارای ریسک بسیار بالا و بالا قرار گرفته­اند که ضرورت برنامه­ریزی مبتنی بر اصول مدیریت بحران را مطرح می­نماید.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofنشریه جغرافیا و برنامه ریزیfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Planningen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/2
dc.subjectمدلسازیfa_IR
dc.subjectمخاطرهfa_IR
dc.subjectآسیب پذیریfa_IR
dc.subjectریسک زلزلهfa_IR
dc.subjectروستاfa_IR
dc.subjectشهرستان مرندfa_IR
dc.subjectبرنامه ریزی روستاییfa_IR
dc.titleارزیابی ریسک زلزله مبتنی بر مخاطره و آسیب پذیری در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرندfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه تبریزfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریزfa_IR
dc.citation.volume20
dc.citation.issue57
dc.citation.spage1
dc.citation.epage21


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد