نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنجفی, علیfa_IR
dc.contributor.authorنصری, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorنصری, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:47:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:47:07Z
dc.date.available1399-07-09T09:47:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:47:07Z
dc.date.issued2010-02-20en_US
dc.date.issued1388-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-06-14en_US
dc.date.submitted1395-03-25fa_IR
dc.identifier.citationنجفی, علی, نصری, مسعود, نصری, مسعود. (1388). عوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 20(4), 101-118.fa_IR
dc.identifier.issn2008-5362
dc.identifier.issn2252-0910
dc.identifier.urihttp://gep.ui.ac.ir/article_18452.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/368628
dc.description.abstractچکیده   کنترل و کاهش تأثیرات مخرب سیل، با تکیه بر شناسایی عوامل دخیل در بروز و تشدید آن، با هدف تخفیف شدت و بزرگی دبی‌های سیلابی از اصول مهم مدیریت منابع آب و خاک است. بر این اساس، شناسایی و تعیین مهمترین عوامل و پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد و تشدید دبی‌های سیلابی در حوضه آبخیز اصفهان – سیرجان واقع در بخش مرکزی ایران (با مساحت 99300 کیلومتر مربع) و با استفاده از آمار بازسازی شده دبی‌های مربوط به 14 ایستگاه هیدرومتری موجود در این حوضه، با بهره‌گیری از تکنیک آماری تجزیه و تحلیل عاملی مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه، عوامل مؤثر در سیلاب شامل ویژگی‌های مربوط به توپوگرافی، آب و هوا، هیدرولوژی، خاک، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی زیرحوضه‌های منتهی به ایستگاه‌های هیدرومتری تعیین و محاسبه گردید. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی نشان داد که عوامل زمان تمرکز با وزن 9/37 درصد، شیب سطح حوضه با 29 درصد و تراکم زهکشی آبراهه‌های درجه 1 با وزن 6/24 درصد، دارای بیشترین تأثیر در ایجاد و یا تشدید دبی‌های سیلابی در منطقه مورد مطالعه است. بنابراین، در راستای مدیریت و حفاظت منابع آب و خاک حوضه‌های آبخیز، لزوم بررسی و ارایه راهکارهای علمی و اجرایی به منظور کاهش تأثیرات منفی این عوامل در پدیده سیلاب در هر یک از زیرحوضه‌های مورد مطالعه ضروری است.fa_IR
dc.format.extent310
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه اصفهانfa_IR
dc.publisherUniversity of Isfahanen_US
dc.relation.ispartofجغرافیا و برنامه ریزی محیطیfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Environmental Planningen_US
dc.subjectحوضه آبخیز اصفهان- سیرجانfa_IR
dc.subjectواژه‌های کلیدی: سیلابfa_IR
dc.subjectتحلیل عاملیfa_IR
dc.subjectحوضه آبخیز اصفهانfa_IR
dc.subjectسیرجانfa_IR
dc.subjectزمان تمرکزfa_IR
dc.titleعوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume20
dc.citation.issue4
dc.citation.spage101
dc.citation.epage118


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد