دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • واکاوی میانگین مجموع درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران 

  مسعودیان, سید ابوالفضل؛ علیجانی, بهلول؛ ابراهیمی, رضا (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  قرارگیری در عرض‎های جغرافیایی متفاوت و تنوّع ناهمواری‎ها، از یک سو و ورود سامانه‎های متفاوت همدید در طول سال از سوی دیگر، ازجمله عوامل عمده‎ی اثرگذار بر اقلیم ایران زمین است. یکی از فراسنج‎های اصلی تعیین‎کننده‎ی اقلیم هر ...

 • پهنه‎بندی حوضه‎ی دینور از نظر تولید سیلاب با استناد به مؤلّفه‎های ژئومورفولوژی 

  علای طالقانی, محمود؛ همایونی, صدیقه (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  مطالعه‎ی رواناب به‎عنوان یکی از پدیده‎های مخرّب و مهم از دیدگاه کاربردی اهمّیّت زیادی دارد. این در حالی است که شناسایی پهنه‎های مستعدّ تولید رواناب و برنامه‎ریزی برای مهار سیلاب و استفاده از آن، نیازمند بررسی همه‎جانبه روی ...

 • تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران 

  قائدی, سهراب؛ موحدی, سعید؛ مسعودیان, سید ابوالفضل؛ رحیمی, داریوش (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  بارش یکی از پیچیده‎ترین عناصر جوّی است که تغییرپذیری مکانی و زمانی زیادی دارد. از این‎رو، شناسایی ویژگی‎ها و منابع رطوبتی آن، امکان پیش‎بینی و درک درست این عنصر را فراهم می‎کند. فرود دریای سرخ، کم‎فشاری سطحی و کشیده روی ...

 • بررسی سهم عوامل فردی و فضایی در شیوه‎ی سفر درون‎شهری (مطالعه‎ی موردی: شهر بابل) 

  قدمی, مصطفی؛ نبی نژاد کناری, معصومه (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  شیوه‎های مختلف سفر به دلیل در پی داشتن هزینه‎های اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیست‎محیطی و تاثیر گذاری بر سهولت دسترسی شهروندان به مراکز مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. شهروندان با در نظر گرفتن مقصد سفرها و میزان دسترسی ...

 • جستاری در تحوّلات عوامل مهاجرت روستایی در ایران (مطالعه‎ی موردی: شهرستان بندر انزلی) 

  آقایی زاده, اسماعیل؛ افراخته, حسن؛ میره, محمد (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  مهاجرت‎های روستایی در پرتو طیف وسیعی از عوامل و زمینه‎های مختلف اجتماعی و اقتصادی انجام می‎گیرد. پیش از این، گروهی از روستاییانی که از موقعیّت مطلوب‎تر اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده‎اند، دلیلی برای ترک روستا احساس نمی‎کردند ...

 • شبیه‎سازی رفتار باد در رسوب‎گذاری روی سطوح شیب‎دار در آزمایشگاه 

  ملکی, امجد؛ ولی, عباسعلی؛ کهراریان, وجیهه (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  فرسایش بادی با حفر زمین، انتقال مواد و انباشتن آنها در جای دیگر به‎اشکال گوناگون، موجب دگرگونی زیاد در چهره‎ی زمین می‎شود. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار باد روی سطوح با شیب‎های متفاوت، در فرآیند رسوب‎گذاری بادی در آزمایشگاه ...

 • نقش پُرفشار جنب حارّه، در توزیع مکانی بارش های روزانه‎ی ایران 

  حلبیان, امیر حسین؛ شبانکاری, مهران (دانشگاه رازیRazi University of Kermanshah, 2012-01-21)
  در این پژوهش، آرایش فضایی و الگویِ زمانیِ شدّت پُرفشار جنب حارّه، در تراز میانی وردسپهر با استفاده از داده‌های روزانه‎ی ارتفاع ژئوپتانسیل، در یک دوره‎ی زمانی 55 ساله، شامل 20089 روز از یازدهم دی‌ماه 1329 تا دهم دی‌ماه 1384 ...