نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلاح ززولی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorوفایی نژاد, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorخیرخواه زرکش, میرمسعودfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی دهکاء, فریبرزfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:43:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:43:17Z
dc.date.available1399-07-09T09:43:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:43:17Z
dc.date.issued2014-12-22en_US
dc.date.issued1393-10-01fa_IR
dc.date.submitted2014-02-17en_US
dc.date.submitted1392-11-28fa_IR
dc.identifier.citationفلاح ززولی, محمد, وفایی نژاد, علیرضا, خیرخواه زرکش, میرمسعود, احمدی دهکاء, فریبرز. (1393). منشاء یابی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, 5(4), 61-78.fa_IR
dc.identifier.issn2676-7082
dc.identifier.issn2676-668X
dc.identifier.urihttp://girs.iaubushehr.ac.ir/article_516681.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/367377
dc.description.abstractپدیده گرد و غبار یکی از مهمترین چالش­های زیست­محیطی اخیر در غرب و جنوب غرب ایران      می­باشد. برای تشخیص پدیده گرد و غبار نیاز به تصاویری با تکرار در شبانه روز، پوشش وسیع و باندهای طیفی زیاد است از این حیث تصاویر مربوط به سنجنده مادیس مناسب می­باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی منشاءهای تولید کننده گرد و غبار ورودی به این منطقه در سال 2011 با استفاده از باندهای مرئی و باندهای حرارتی سنجنده مادیس و با بکارگیری شاخص اکرمن و تحلیل سینوپتیکی برای شناسایی چگونگی حرکت گرد و غبار از منشاء به داخل ایران با استفاده از داده­های سینوپتیکی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکالی، فشار تراز دریا و نقشه­های جهت جریان باد 500 و 1000 هکتوپاسکالی می­باشد. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و ابزار تحلیل مکانی نمایش حرکت آن از منشاء تا داخل ایران رهگیری شد. نتایج نشان داد که منشاء پدیده­های گرد و غبار ورودی به غرب و جنوب غرب کشور از سوریه و عراق و بخشی از عربستان سعودی می­باشد، که عمده­ترین منشاء گرد و غبار شمال عراق و مرز عراق و سوریه می­باشد. تلفیق نتایج حاصله از بارزسازی گرد و غبار و نقشه­های سینوپتیکی، یافتن منشاء و نحوة انتقال گرد و غبار را بهینه کرده و پیش­بینی مناسب­تری برای مسیر حرکت گرد و غبار فراهم می­نماید.fa_IR
dc.format.extent11905
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرfa_IR
dc.publisherBushehr Branch, Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofسنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of RS and GIS for Natural Resourcesen_US
dc.subjectپدیده گرد و غبارfa_IR
dc.subjectسنجنده مودیسfa_IR
dc.subjectشاخص اکرمنfa_IR
dc.subjectسنجش از دورfa_IR
dc.subjectسیستم اطلاعات جغرافیاییfa_IR
dc.titleمنشاء یابی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentمربی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه پیام نور مرکز طالقانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue4
dc.citation.spage61
dc.citation.epage78


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد