نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخمری, منصورfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:40:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:40:39Z
dc.date.available1399-07-09T09:40:39Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:40:39Z
dc.date.issued2015-06-22en_US
dc.date.issued1394-04-01fa_IR
dc.identifier.citationخمری, منصور. (1394). بررسی الگوی فرماندهی کامل در سطح فرماندهان نظامی استان گلستان با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی). فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان, 6(22), 8-34.fa_IR
dc.identifier.urihttp://golestan.jrl.police.ir/article_16160.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/366469
dc.description.abstractاین مقاله با هدف یاری رساندن فرماندهان برای تصمیم گیری درست در مسائل فرماندهی با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری صورت گرفته است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، پرسشنامه و چک لیست استفاده شده است. در این راستا، پژوهشگر برای طراحی الگوی اولیه ی خصوصیات فرماندهی کامل پس از مطالعه ی متن کامل بیان ها و مکتوبات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در قالب نرم افزار حدیث ولایت(اول فروردین 1368 تا پایان اسفند 1388)مجموعه ای از ویژگی ها مشخص شد که به عنوان برداشت های اولیه ی پژوهشگر فهرست گردید. برای بازبینی الگو از روش دلفی استفاده نموده و سپس آزمون(بررسی) الگو با رویکرد پیمایشی به انجام رسید. جامعه ی آماری شامل کلیه ی فرماندهان و مسئولان نظامی نیروهای مسلح استان گلستان در سه رده(فرماندهان عمده، افسران جزء و افسران ارشد) بوده است. برای انتخاب نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 483 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که خصوصیات فرماندهی نظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حضرت آیت الله خامنه ای) مشتمل بر سیزده خصیصه است و بر حسب درجه و مدت خدمت فرماندهان نیروهای مسلح استان گلستان، بین خصوصیات فرماندهی تفاوت معناداری وجود ندارد.fa_IR
dc.format.extent304
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی دانش انتظامی گلستانfa_IR
dc.relation.ispartofGolestan police science quarterly Journalen_US
dc.subjectمجموعه ی نظامیfa_IR
dc.subjectفرماندهی نظامیfa_IR
dc.subjectمقام معظم رهبریfa_IR
dc.subjectاستان گلستانfa_IR
dc.titleبررسی الگوی فرماندهی کامل در سطح فرماندهان نظامی استان گلستان با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume6
dc.citation.issue22
dc.citation.spage8
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد