دوره 10, شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39

 

ارسال های اخیر

 • میراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان غرب 

  حسینی, سید احمد (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  محور اصلی این مقاله، نشان دادن وضعیت مطالعات مربوط به فیض کاشانی (1100 ق 1680 م) در مغرب زمین است. مؤلف برای رسیدن به این مقصود، ابتدا به بررسی مطالعات غربیان دربارة شیخ بهایی (1040 ق / 1620 م) پرداخته و نشان داده است که ...

 • تاریخ در منظومه فکر جابری 

  نوری, سید محمد علی (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  محمدعابد الجابری، نویسنده مشهور معاصر مغربی، آثار فراوانی دارد. وی با ارائه کتاب نقد العقل العربی بسیار مورد توجه قرار گرفت. فلسفه نظری تاریخ وی در میان فلسفه‌های نظری مطرح بسیار حائز اهمیت است  و از مقایسه نظریه جابری با ...

 • کتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی 

  غفوری, محمد (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  در عصر حاضر، جریانی تند‌رو در میان اهل سنت تلاش دارد با بازخوانی متون تاریخی، شیعه را به تاریخ سازی و جعل و تحریف گزارش‌های تاریخی متهم سازد. عبدالعزیز نورولی یکی از نمایندگان این تفکر است که در کتاب اثر التشیع علی الروایات ...

 • غایت مندی تاریخ 

  واسعی, سید علیرضا (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  «آیندة تاریخ» یا «غایت‌مندی تاریخ» از مباحث ریشه‌دار در اندیشه بشری است و از دیرباز تأملات و مطالعات زیادی را متوجه خود ساخته است، به طوری که در دوره‌های اخیر، دانشی را با عنوان «آینده پژوهی یا تاریخ آینده» وارد عرصه ...

 • مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی 

  الویری, محسن؛ اخلاقی, محمد حسن (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  ساختار گزارش‌های تاریخی یکی از مباحث مورد علاقه و توجه مورخان و فیلسوفان علم تاریخ است و بررسی مقایسه­ای آن در قرآن و متون تاریخی  سده­های نخستین اسلامی می­تواند دریچه­ای به سوی اندیشیدن در بارة تأثیر هدف بر ساختار گزارش‌های ...

 • جامعه شناسی علم تاریخ و تاریخ نگاری (طرح، نقد و بررسی نگرش فمینیستی) 

  کافی, مجید (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  این مقاله در صدد است از لابلای بررسی معرفت‌شناسی و فلسفه علم فمینیستی، نقدهایی را بر علم تاریخ سنتی و تاریخنگاریهای رسمی مطرح نماید و به بازسازی یک تاریخ­نگاری غیر رسمی از منظر فمینیست­ها نایل آید. بر این اساس سؤال این ...

 • بررسی سبک رهبری و روش های جلب اطاعت پیروان در قیام های شیعی دوران حکومت امویان 

  کرم اللهی, نعمت الله؛ کرم اللهی, ابوذر (دانشگاه باقرالعلوم علیه السلامBaqir al-Olum University, 2009-09-23)
  فراگذشتن از تاریخ نقلی و گام نهادن در عرصه تاریخ تحلیلی، مستلزم بهره‌گیری از اندوخته دانش بشری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد جامعه‌شناختی، در راستای تحلیل تحولات اجتماعی ...