نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمتولی, عبداللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:25:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:25:35Z
dc.date.available1399-07-09T09:25:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:25:35Z
dc.date.issued2020-07-22en_US
dc.date.issued1399-05-01fa_IR
dc.date.submitted2020-09-02en_US
dc.date.submitted1399-06-12fa_IR
dc.identifier.citationمتولی, عبدالله. (1399). روزنامه تربیت و نظام آموزشی و تربیتی ایران دوره قاجار؛ چالش ها و الگوهای پیشنهادی. جستارهای تاریخی, 11(1), 1-33. doi: 10.30465/hcs.2020.5455fa_IR
dc.identifier.issn2251-7766
dc.identifier.issn2383-0808
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30465/hcs.2020.5455
dc.identifier.urihttp://historicalstudy.ihcs.ac.ir/article_5455.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/361374
dc.description.abstractروزنامه یکی از ابزارهای موثر در بررسی انتقادی شرایط جامعه محسوب می شود. در ایران دوره قاجار نیز به رغم نوپا بودن جراید و موانع سیاسی و اجتماعی، اندک روزنامه های موجود در جهت ایجاد تحول در عرصه های مختلف اجتماع مطالب و مباحث انتقادی و پیشنهادی را منعکس می کردند. این فرآیند تحول خواهی در روزگاران منتهی به مشروطیت از جدیت بیشتری برخوردار بودند. روزنامه تربیت در زمره جرایدی محسوب می شد که به دلیل غلبه روحیه محافظه کاری توانست دیر زمانی به حیات خود ادامه دهد. محوریت مباحث این روزنامه فرهنگی و تربیتی بود. به زعم محمد حسین فروغی گرداننده و نویسنده اصلی روزنامه، ریشه تمام نابسامانی ها و عقب ماندگی جامعه ایران دوره قاجار به جهل باز می گشت و تنها راه برون رفت از این شرایط پناه بردن به دانش بود. نوشتار حاضر در پی آن است تا نگرش های انتقادی روزنامه نسبت به شرایط آموزشی و تربیتی جامعه دوره قاجار را بازیابی و در عین حال الگوی پیشنهادی در جهت برون رفت از این شرایط را استخراج و تحلیل و بررسی نماید. از این رو عمده سوالات مطرح در این زمینه عبارت است از این که در نگاه نویسنده روزنامه چه چالش های عمده ای در نظام آموزشی دوره قاجار به چشم می خورد و دیگر این که روزنامه برای برون رفت از شرایط موجود چه الگوهایی را مورد توجه قرار می داد؟ در منظومه فکری فروغی مهمترین عنصر تحول ساز دانش است و راه وصول به دانش از مدرسه می گذرد به همین دلیل ساختار سنتی موجود آموزشی در دوره قاجار از لحاظ کمی و کیفی فاقد ارزش و اعتبار کافی است که بتواند تحولی عمیق در پیکره اجتماع ایجاد نماید. از این رو با استفاده از تجارب موجود در غرب بایستی علاوه بر توجه به ابعاد کمی آموزش، در روش های کیفی و منابع تربیتی و آموزشی نیز بازنگری جدی صورت پذیرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیfa_IR
dc.publisherIHCSen_US
dc.relation.ispartofجستارهای تاریخیfa_IR
dc.relation.ispartofHistorical Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30465/hcs.2020.5455
dc.subjectکلید واژه ها: روزنامه تربیتfa_IR
dc.subjectفروغیfa_IR
dc.subjectآموزشfa_IR
dc.subjectقاجارfa_IR
dc.subjectدانشfa_IR
dc.titleروزنامه تربیت و نظام آموزشی و تربیتی ایران دوره قاجار؛ چالش ها و الگوهای پیشنهادیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراکfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage33


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد