دوره 8, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا 

  شیدائیان, مهدی؛ میرخلیلی, سید محمود؛ علمی کجابادی, محمد؛ عبدالهی, علی (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع ...

 • زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی 

  گلاب کش, صدیقه؛ فعالی, محمدتقی؛ شیخ الاسلامی, علی (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  در موردجایگاه زن در منابع و متون اسلامی از جمله متون عرفانی بحث شده و آراء متفاوتی درباره آن اظهار شده است. در این پژوهش دیدگاه عرفانی حکیم سبزواری و امام خمینی به جایگاه زن مورد بررسی قرار گرفته است. در دیدگاه امام خمینی ...

 • بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده 

  نقیبی, سید ابوالقاسم؛ دانش پور, افتخار؛ محمدی ارانی, اکرم (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل ...

 • بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت های زنان 

  حیدری, علی مراد؛ جاور, حسین (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسب‌سازی کیفرها با ویژگی‌های فردی بزهکاران پیشنهاد می‌شود. از این چشم‌انداز ...

 • شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب 

  هراتیان, عباس‌علی‌؛ جان‌بزرگی, مسعود؛ سالاری فر, محمدرضا؛ رسول‌زاده طباطبایی, سیدکاظم (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  شناخت عوامل و پیش‌بین‌های ثبات خانواده، به‌ویژه ثبات رابطه همسری، ضرورتی است که می‌تواند حرکت به سمت خانواده پایدار را قوت بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی با روش فراترکیب انجام ...

 • مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم 

  هوشیاری, جعفر؛ صفورایی پاریزی, محمدمهدی؛ جزایری, سید حمید؛ تقییان, حسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  مرزهای درونی خانواده از موضوعات مهم روان‌شناسی است که ناظر به تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر است و برای نخستین بار در رویکرد ساخت‌نگر ارائه شد. پژوهش حاضر، با هدف تبیین مرزهای درونی خانواده بر اساس قرآن کریم انجام شد. ...

 • تاثیر اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری زنان 

  بهرامی, سوسن؛ فقیهی, علی نقی؛ علیزاده, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه چندگانه بین اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره­‌وری اعضای هیأت علمی و کارکنان زن به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی زن و کارکنان زن دانشگاه ...

 • رابطه سبک های دلبستگی،تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده دانشجویان متاهل 

  رسولی, آراس؛ کهریزی, زری (جامعه المصطفی العالمیه, 2020-08-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده دانشجویان متأهل به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ...