دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده‌ها 

  رحیمی, محمد؛ شکربیگی, عالیه؛ ساروخانی, باقر؛ حضرتی صومعه, زهرا (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  افزایش تغییر و تحولات در حوزه خانواده یکی از چالش‌های اساسی خانواده در عصر کنونی است. پژوهش حاضر، به تبیین جامعه‌شناختی تغییرات جاری در خانواده‌های شهر تهران با تکیه بر گرایش زوجین به شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس نظریه‌های ...

 • مبانی هستی شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن کریم 

  اخلاقی, حلیمه؛ شرف الدین, حسین؛ صفورایی پاریزی, محمدمهدی؛ عزیزی کیا, غلامعلی (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  «سبک زندگی» بیانگر ظهور الگوواره های نوین در عرصه علوم اجتماعی است. خاستگاه متفاوت سبک‌های زندگی بشر را می‌توان در باورها، تفکرات، مبانی، پیش فرض ها، نوع نگاه به انسان، هستی، اهداف، زندگی، ارزشها و در الگوهای رفتاری بشر ...

 • مقایسه نگرش صمیمانه نسبت به همسر در زنان متأهل کاربر و غیر کاربر شبکه های مجازی اجتماعی 

  تقوایی, داود؛ آبکار, نرگس (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش صمیمانه نسبت به همسر در زنان متأهل کاربر و غیرکاربر شبکه های مجازی اجتماعی صورت گرفت. در این مطالعه علّی ـ مقایسه ای تعداد 80 نفر از افراد هر دو گروه که از نظر متغیرهایی مثل وضعیت تحصیلی- ...

 • زن در اندیشه اسلامی 

  حسین‌نژاد, یوسف؛ معصومه اسماعیل پور, سیده (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  نقش زن در اندیشه اسلامی، براساس هدف خلقت، یعنی عبودیت تفسیر می‌شود و با تعریف وظیفه‌مداری زن مبتنی بر ایمان به توحید و عاطفه‌محوری وی؛ جایگاه ویژه‌ای برای زنان ترسیم می‌شود. از این رو، زن در منابع اسلامی (قرآن و روایات) ...

 • رابطه‏ پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه 

  مرادی, معراج (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  تحقیقات متعددی بر نقش مؤثر شیوه‏های نامناسب رفتاری والدین بر شکل‏گیری اختلالات روان‏شناختی فرزندان تأکید کرده‏اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه در جامعه دانشجویی است. تعداد 281 نفر ...

 • مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل 

  هراتیان, عباس‌علی‌؛ جان‌بزرگی, مسعود؛ آگاه هریس, مژگان؛ ساری مطلق, نیره (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی در بین زنان و مردان متأهل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین استان سمنان بود که تعداد نمونه 391 زوج پژوهش از ...

 • تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان 

  جمالی, یوسف؛ محمد کلانتر کوشه, سید؛ شفیع‌آبادی, عبدا...؛ سلم آبادی, مجتبی (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی برازش مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان ابتدایی شهرستان شهریار است. این پژوهش از نوع همبستگی است که به ‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل 200 نفر از ...

 • بررسی تطبیقی «ذریه طیبه» در قرآن کریم و صحیفه سجادیه 

  جعفر حق شناس, سید؛ تشکری, زهرا (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  برخورداری از فرزند و نسل از خواسته‌های فطری انسان‌ها است. قرآن کریم با طرح عنوان «ذریه طیبه» این خواسته‌ فطری را جهت داده است. «ذریه طیبه» اولین عنصر سازنده خانواده و جامعه طیبه است و تحقق نسل‌های پاک و طاهری که مایه مباهات ...

 • تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف 

  غفاری, داریوش؛ سجاد صیدی, محمد؛ رضایی, خدیجه (جامعه المصطفی العالمیه, 2017-05-22)
  هدف پژوهش حاضر مشخص کردن تأثیر استفاده از ماهواره در بی ثباتی ازدواج، با آزمون نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت به رابطه با جنس مخالف است. تعداد 360 نفر نمونه این پژوهش از بین زوجینی که در سال 1393 در شهرستان کرمانشاه سکونت ...