مرور پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 225

 • شاخص‌های خانواده کارآمد 

  مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  خانواده به عنوان کهن‌ترین نظام در جوامع بشری، مناسب‌ترین سازمان برای تأمین نیازهای جسمی و روانشناختی اعضا و بهترین بستر برای پرورش نسلی کارآمد و معتقد به ارزش‌های دینی و اجتماعی و زمینه‌ساز تامین نیازهای اقتصادی، حقوقی و ...

 • خردورزی در سیره حضرت زینب 

  نوری, اعظم (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  یکی از محورهای موفقیت و سعادت در زندگی که مورد توجه ویژه اسلام قرار گرفته، خردورزی است. خردورزی پایه انسانیت و جداکننده انسان از دیگر موجودات است. به همین دلیل، جامعه آرمانی اسلام، جامعه ای است که از خرد سیاسی، فرهنگی، ...

 • خانواده و پیشگیری از روابط ناسالم دختر و پسر 

  جوکار, محبوبه (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  ارایه راههای برونرفت از معضل روابط ناسالم دختر و پسر که امروزه با تأثیرپذیری از فرهنگ غیر دینی بر جامعه اسلامی تحمیل شده است، از مباحث مهمی است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران را به خود مشغول نموده است. بررسی این مسئله، از ...

 • چیستی و چرایی عده در اسلام 

  یوسفی, رقیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  مطالعه متون اسلامی، قرآن و احادیث پیامبر اکرم و ائمه اطهار و گفتوگوهای اصحاب و یاران آنها نشان می دهد همواره بحث از احکام و فلسفه آنها در میانشان رایج بوده است. یکی از احکامی که نیاز به روشنگری دارد و از دیرباز ذهن مردم ...

 • فلسفه حکم تعدد زوجات 

  مسعود امامی (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  این نوشتار با بیان فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام، دفاعی عقلانی از این حکم در برابر پرسشها و اعتراض های موجود در عصر حاضر خواهد کرد. پس از تبیین روش درست دفاع از قوانین و مقررات حقوقی و فقهی، سه دیدگاه در فلسفه این حکم بیان ...

 • مدیریت خانواده در اسلام 

  نصیری, علی (جامعه المصطفی العالمیه, 2013-12-22)
  قرآن در آیه 34 سوره نساء بر اساس اصل جامعیت و پاسخ گویی به نیازهای هدایتی انسان، درباره چگونگی مدیریت خانواده سخن گفته است و بر اساس دو امتیاز موهبتی و کسبی مردان بر زنان، قیومیت خانواده را به مردان واگذار کرده است. در ...

 • تاثیر آموزش گروهی زوجین بر اساس رویکرد ارتباط درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر شهر اصفهان 

  عذرا اعتمادی؛ امین جعفری, بتول؛ شاه سیاه, مرضیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر آموزش گروهی زوجین با شیوه ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر است. این پژوهش با روش تحقیق نیمه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعهآماری آن شامل کلیه ...

 • تقسیم کار جنسیتی از دیدگاه اسلام 

  شهناز براتی؛ مرادخانی, مهری؛ عنایت, حلیمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  در سراسر تاریخ، تقسیم کار به موازات مسائل مربوط به جنسیت متحول شده و در طول تاریخ، هم توسط مردان و هم توسط زنان انجام شده است. تقسیم کار بر اساس جنس، به فرایندهایی اطلاق می شود که در آن ها، وظایف براساس جنس افراد، تقسیم ...

 • گونه شناسی تعامل نیکو با والدین از منظر قرآن 

  آخوند, سکینه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  یکی از هنجارهای مثبت اجتماعی که نزد همه جوامع پسندیده است، تعامل نیک و خوشرفتاری با دیگران است. مکتب حیات بخش اسلام بر احترام، نیک رفتاری و احسان تأکید فروان دارد؛ زیرا بدین وسیله افراد به تکامل فردی و اجتماعی دست می یابند. در ...

 • نقش مادری در آموزه های قرآنی 

  اعظم نوری (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  مادری در کنار همسری، مهم ترین نقشی است که زنان در خانواده بر عهده می گیرند. هرچند امروزه با نگرشهای فمینیستی، این نقش ها به چالش کشیده شده، با تکیه بر طبیعت و فطرت زنانه، نقش مادری در آموزه های اسلامی به ویژه در آیات قرآن ...

 • مدرنیته، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت در ایران 

  محبوبه جوکار (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  روند نزولی رشد جمعیت در ایران طی سالهای اخیر که به دنبال تغییر سبک زندگی رخ داده، متأثر از مدرنیته و مبانی مدرنیستی است. اهمیت بررسی این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم در صورت ادامه این روند، در آینده با پیری جمعیت و ...

 • علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات 

  مروتی, سهراب؛ وحیدنیا, فرحناز؛ فتاحی, امیر؛ صادقی, عماد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  پیدایش و گسترش انحراف های جنسی از مهم ترین زمینه های سقوط و تباهی هر جامعه به شمار می رود. ازاین رو، پژوهش در مورد عوامل پیدایش این آسیب، اهمیت ویژه ای دارد و نقش بسزایی در پیشگیری از بروز آن خواهد داشت. در پژوهش حاضر به ...

 • تبیین عوامل شکل گیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی 

  آقاجانی کوپایی, محمدصادق؛ احمدی, محمدرضا؛ نارویی, رحیم (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  هدف از این پژوهش، کشف عوامل شکلگیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی است. بدین منظور به روش توصیفی- تحلیلی به منابع دست اول به کمک نرمافزارهای معتبر و مطالعه تربیتی برخی منابع اسلامی مراجعه شد و آموزههای اسلام ...

 • ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی 

  هوشیاری, جعفر؛ مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  تاریخچه بحث در مورد مادر به آغاز زندگی بشر برمی گردد و از ابتدای خلقت بشر، مادر و نقش او مورد توجه بوده است. در تاریخ اسلام، معصومان؟ع؟ اولین افرادی بوده اند که دقیق و موشکافانه به اهمیت جایگاه و نقش مادر پرداخته اند. پژوهش ...

 • بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی 

  زارعی توپخانه, محمد؛ زهیری هاشم آبادی, علی؛ مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی صورت پذیرفته است. حجم نمونه مورد پژوهش 295 نفر از دانشآموزان دختر و پسر (170 دختر و 125 پسر) دبیرستانهای شهرستان بهارستان است ...

 • بررسی رابطه و مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم 

  اکرم صدیقی؛ محبی, سیامک (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  اعتقادات و باورهای مذهبی از عوامل مهم رضایت و سازگاری زناشویی است. مذهب از مؤثرترین تکیهگاههای روانی است که به زندگی معنا میبخشد و با فراهمساختن تکیه گاه تبیینی، فرد را از تعلیق و بیمعنایی نجات دهد. هدف این پژوهش بررسی ...

 • بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روانشناختی زنان 

  کلانتری, مهرداد؛ جوادزاده, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال92 است. بدین منظور از میان مراکز مشاوره شهرستان اصفهان چهار مرکز به صورت ...

 • رابطه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی در بین زنان مجرد و متأهل شهرقم 

  ابراهیمی, فاطمه؛ میرزاحسینی, حسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی در دو گروه زنان مجرد و متأهل انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و ابزار پژوهش، پرسشنامههای جهتگیری مذهبی آلپورت و فگین و پرسشنامه رضایت از زندگی(SWLS) ...

 • مادر از نگاه اسلام و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری بر اساس متون دینی 

  سراقی, همایون؛ منیرپور, نادر؛ احمدی, محمدرضا؛ حسن آبادی, حمیدرضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  این پژوهش با هدف بررسی نقش مادر با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری از نگاه اسلام انجام شده است. یافتههای پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد بیانگر ده مؤلفه برای نقش مادر بود که در سه سازه اصلی ...

 • اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

  نواب, زهراسادات؛ کلانتری, مهرداد؛ جوادزاده, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی در زندگی زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال 1392 بود. بدین منظور از میان مراکز مشاوره شهرستان اصفهان چهار مرکز به صورت در ...