نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاعتمادی, مهشیدfa_IR
dc.contributor.authorکرمی, عزت الهfa_IR
dc.contributor.authorزمانی, غلامحسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:23:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:23:00Z
dc.date.available1399-07-09T09:23:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:23:00Z
dc.date.issued2014-05-22en_US
dc.date.issued1393-03-01fa_IR
dc.date.submitted2014-02-20en_US
dc.date.submitted1392-12-01fa_IR
dc.identifier.citationاعتمادی, مهشید, کرمی, عزت اله, زمانی, غلامحسین. (1393). آسیب‌پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه‌های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 10(1), 63-73.fa_IR
dc.identifier.urihttp://www.iaeej.ir/article_42453.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/360510
dc.description.abstract<em>افزایش شدت و گستره وقوع خشکسالی موجب آسیب‌پذیری خانوارها و جوامع دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی گردیده است. ناپایداری معیشت، فقر و نابرابری اجتماعی نیز باعث شده ساکنان مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به میزان بیشتری در معرض آسیب‌پذیری قرار گیرند. همین امر شناخت ماهیت آسیب‌پذیری اجتماعی از خشکسالی را ضروری می‌نماید. لذا این پژوهش با هدف تبیین آسیب‌پذیری از خشکسالی و شناسایی سازه‌های اثرگذار بر آن انجام پذیرفت. داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی، از طریق روش نمونه‌گیری سیستماتیک از میان باغداران انجیرستان‌های شهرستان استهبان جمع‌آوری گردید. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 246 تن از باغداران اقدام شد. روایی صوری ابزار پژوهش توسط چند تن از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشکسالی موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی درون‌گروهی و برون‌</em><em>‎</em><em>گروهی، همدلی اعضای خانوار، و سلامت و رفاه خانوار گردیده است. علاوه بر آن، سازه‌های اثرات اقتصادی خشکسالی، سن، وابستگی درآمدی به باغداری، و ساختار تولید، مهمترین عوامل تعیین‌کننده آسیب‌پذیری اجتماعی باغداران انجیر از خشکسالی بودند. بر اساس یافته‌های پژوهش، توصیه‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی از خشکسالی و بهبود سیاستگذاری مدیریت این پدیده ارائه گردیده است.</em>fa_IR
dc.format.extent255
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم ترویج و آموزش کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Agricultural Extension and Education Journalen_US
dc.subjectخشکسالیfa_IR
dc.subjectآسیب‌پذیری اجتماعیfa_IR
dc.subjectاثرات خشکسالیfa_IR
dc.subjectباغداران انجیرfa_IR
dc.subjectاستهبانfa_IR
dc.titleآسیب‌پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه‌های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage63
dc.citation.epage73


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد