نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهمتی, بهنامfa_IR
dc.contributor.authorفروزانی, معصومهfa_IR
dc.contributor.authorیزدانپناه, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorخسروی پور, بهمنfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:22:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:22:55Z
dc.date.available1399-07-09T09:22:54Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:22:55Z
dc.date.issued2015-11-22en_US
dc.date.issued1394-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-07-25en_US
dc.date.submitted1394-05-03fa_IR
dc.identifier.citationهمتی, بهنام, فروزانی, معصومه, یزدانپناه, مسعود, خسروی پور, بهمن. (1394). مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول. علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 11(2), 203-221.fa_IR
dc.identifier.urihttp://www.iaeej.ir/article_13961.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/360483
dc.description.abstract<em>فقر آبی کشاورزی به‌طور عام به معنای کمبود آب با کیفیت خوب برای کشاورزی می‌باشد. شاخص فقر آبی کشاورزی با ترکیبی از عوامل طبیعی و فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی در بخش کشاورزی امکان تحلیل وضعیت آب کشاورزی هر منطقه را متناسب با شرایط آن منطقه فراهم می‌کند. این تناسب درواقع مرهون به‌کارگیری روش‌های مناسب وزن دهی با توجه به دیدگاه افراد مهم درزمینه‌ی موضوعی آن می‌باشد. بر همین مبنا، پژوهشی با </em><em>هدف اولویت‌ بندی مؤلفه‌ها و زیرمعیارهای اصلی شاخص فقر آبی کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (</em><em>ANP</em><em>) و مقایسه آن با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (</em><em>AHP</em><em>) در شهرستان دزفول انجام گرفت. برای این منظور، نمونه‌ای هدفمند شامل پنج نفر از کارشناسان مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی که دارای صلاحیت علمی و تجربی بالایی در مراکز سطح شهرستان بودند، برای تکمیل انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. مدل طراحی شده </em><em>ANP</em><em> ، وزن‌ها در قالب مؤلفه‌ها (5 گره یا نود)، معیارها (9 گره) و زیرمعیار‏های شاخص (27 گره) بر اساس فرایند مقایسات زوجی، پردازش، محاسبه و تحلیل شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‏های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزارهای </em><em>Excel</em><em>، </em><em>Super Decisions</em><em> و</em><em>Expert choice </em><em>استفاده شد. نتایج، گویای آن است که مدل </em><em>ANP</em><em> در مقایسه با مدل </em><em>AHP</em><em> از کارایی بیشتری برای تحلیل شاخص فقر آبی کشاورزی در منطقه برخوردار است. همچنین، از میان زیرمعیارهای مؤثر بر هدف پژوهش، سیستم ‌های زهکشی، مصرف کود شیمیایی و فاصله بین منبع آب و مزرعه به ترتیب از مهم‌ترین زیرمعیارها، و بالادست بودن زمین در توزیع و تخصیص آب‌، </em><em>تسطیح اراضی و شرکت در کلاس‌ های آموزشی مدیریت آب، کمترین وزن را کسب کرده و کم اهمیت ‌ترین زیر معیارها به شمار می‌ آیند</em><em>.</em>fa_IR
dc.format.extent544
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم ترویج و آموزش کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Agricultural Extension and Education Journalen_US
dc.subjectمدیریت آبfa_IR
dc.subjectشاخص فقر آبی کشاورزی (AWPI)fa_IR
dc.subjectفرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)fa_IR
dc.subjectفرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)fa_IR
dc.subjectشهرستان دزفولfa_IR
dc.titleمقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفولfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانfa_IR
dc.contributor.department، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانfa_IR
dc.contributor.department، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage203
dc.citation.epage221


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد