حقوق اسلامی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم) 

  چنگایی, فرشاد؛ مهرا, نسرین (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  علم به وقوع نتیجه دو‌ نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان" قصد غیرمستقیم"، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض ...

 • انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس 

  میلانی, سید مصطفی؛ امینی, منصور؛ عاکفی, وحید (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ ‌دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی ...

 • کمینه‌گرایی در حقوق کیفری خانواده 

  هدایت نیا, فرج‌الله (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و ...

 • جریان‌شناسی دیدگاه های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی 

  ربیع زاده, علی؛ حبیب زاده, توکل (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه‌های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان‌های فکری، حقوقی، ...

 • بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب» 

  ملک افضلی اردکانی, مجتبی؛ کرمی, بهاره (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم‌انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می‌باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و ...

 • تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی) 

  سرچاهی, محمد؛ فرجیها, محمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2024-04-20)
  با مروری کوتاه به نوع سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می‌رسیم که برخی از سیاست‌ها در کشور ما ریشه در ترجمه‌ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله‌ی این سیاست‌ها که وارد حوزه‌ی سیاست کیفری ایران ...

 • امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی 

  عزیزاللهی, محمد مهدی؛ دادمرزی, سید مهدی دادمرزی؛ جوادیه, علی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  حقوق‌دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت‌‌های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم‌بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ ...

 • مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران 

  حسام, ابوالفضل؛ غلامعلی زاده, محمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم‌ها، مشمول قاعده ...

 • نقش قیاس منطق صوری در استدلال‌ قضایی 

  مافی, همایون؛ بهاری, علیرضا (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از ...

 • نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی 

  عباسی, محمدرضا؛ صالحی, حمیدرضا؛ احمدی بیاضی, علی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه‌هایی است، که در رشته‌های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب ...

 • دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر 

  افشاری, علی اصغر (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  کسی که از ادای حقی عینی یا دینی به صاحب حق امتناع می‌ورزد، ذیحق می‌تواند نزد حاکم اقامه دعوی کرده و حق خویش را استیفا کند. طریق دیگری نیز تحت عنوان تقاص برای دست‌یازی به حق و البته مشروط به شرایطی مورد تجویز شارع مقدس قرار ...

 • چالش های حمایت از اختراع سامانه هوش مصنوعی 

  علیزاده, عبدالرضا؛ تدین سعدی, مهسا؛ فولادی قلعه, کاظم (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  هوش مصنوعی سامانه‌ای است که می‌تواند واکنش‌هایی مشابه رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، شرایط پیچیده را درک کند، فرآیند تفکری را شبیه‌سازی کرده و کسب دانش کند و برای حل مسئله استدلال کند و در نهایت محصول جدیدی به بار آورد. ...

 • اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی 

  باطنی, ابراهیم (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم ...

 • قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی) 

  آقابابائی بنی, اسماعیل (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-12-22)
  غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) ...

 • تحلیل جایگاه بهره‌بردار (لیسانس‌گیرنده) به‌عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده امریکا و ایران 

  جعفرزاده, میرقاسم؛ کارچانی, مهدی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می‌توانند به‌عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای ...

 • بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران 

  رحمانی, مهدی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى‌شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى‌رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به‌گونه‌ای که ...

 • ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی 

  حسینی, سید مرتضی؛ حسینی, سید محمد؛ زاهدی, عبدالوحید (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید ...

 • مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان 

  خلیل خلیلی, محمدحسین (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پیش‌قراردادى طرفین در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظریه با عناوین «اصل مسئولیت مذاکره‌کننده، اصل عدم مسئولیت مذاکره‌کننده و نظریه بینابینی» را مطرح ساخته و هرکدام بسته به مورد براى توجیه ...

 • کاربست‌ قاعدة حریم حمی در مراقبت از کانون خانواده (با تأکید برعوامل برون خانوادگی) 

  داودی, سعید (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه‌ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌ خود، همواره مورد توجه آموزه‌های دینی بوده است؛ ازاین‌رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب‌ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت‌های ...

 • تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی 

  خناری نژاد, امیر؛ طباطبایی حصاری, نسرین؛ صادقی, محسن (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2023-09-23)
  در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی ...

View more