دوره 25, شماره 16

 

ارسال های اخیر

 • سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد "ملانصرالدین" به مساله ی زنان 

  قدیمی قیداری, عباس؛ کاظمی, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  وجه اشتراک جوامع اسلامی در مواجهه با غرب احساس ناتوانی و عقب ماندگی شدیدی بود که همراه خود چالش های فکری زیادی در عرصه های گوناگون از جمله زنان ایجاد کرد. بطوریکه غالب جریان های روشنفکری به ویژه روزنامه های انتقادی به لزوم ...

 • مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دورة قاجار تا پیش از دورة مشروطه) 

  خلیفه, مجتبی؛ آریان راد, امین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  موضوع ماهیت متون دساتیری از دیر باز برای پژوهشگران علوم انسانی مطرح بوده است. آنچه تا کنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته موضوع دیدگاه‌های آذرکیوانیان در زمینة تاریخ ایران و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان و تاثیر آن بر ...

 • چرخش گفتمانی و خوانش های ایرانی قیام خیابانی 

  حسن زاده, اسماعیل؛ صدری, منیژه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  رابطه شرایط تاریخی، متن و خواننده به دلایل متعدد دچار پیچیدگی است. این پیچیدگی اجازه نمی دهد فرد در مواجهه با متن آن را به راحتی خوانده و فهم کند. یکی از عوامل تاثیر گذار در این پیچیدگی، مساله چرخش های گفتمانی درفرایند ...

 • باز شناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی 

  همراز, ویدا؛ مقدم چرکاری, سیاوش (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  بر اساس یک سنت دیر پا ، تاریخ نگاران به طور کلی نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به جامعه ارائه می دهند و دستاوردهای مبتنی بر تاریخ شفاهی نیز تا کنون دست کم در ایران تحت تاثیر این سنت بوده است.اما نکته فراموش شده ان است ...

 • تحلیل رویدادها به روایت تاریخ جایگزین 

  دهقان, معصومه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  تاریخ جایگزین در حقیقت بعد متفاوتی از حوادث گذشته را تصور کرده و برآیندهای این تفاوت را در جهان واقعی وارد می کند و تا آینده پیش می رود. به عبارت ساده تاریخ جایگزین تفسیر و یا بحث چه می شد اگرهای تاریخی با تفکراتی در مورد ...

 • نگرش عوام به آثار باستانی در دوره قاجار 

  رفیعی آتانی, مریم؛ چوبک, حمیده (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  دوره قاجار و مخصوصا عصر ناصری در ایران با تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراوانی همراه است که همه جنبه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. یکی از این تاثیرات در زمینه کشفیات باستانشناسی و تغییر نگرش مردم به آثار باستانی ...

 • بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوی در سفینه فطرت 

  احمدی, نزهت (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-09-23)
  چکیده: از حکایات و داستان‌ها غالباً به عنوان منبعی تاریخی یاد نمی‌شود و کمتر جایگاهی در مطالعات تاریخی دارند. یکی از معدود حکایت‌نامه‌های باقیمانده از عصر صفوی، کتاب «سفینه فطرت» است. این اثر منحصر بفرد که بخشی داستان، ...