دوره 24, شماره 14

 

ارسال های اخیر

 • بازنمود بنیان‌های فکری مشروطه‌خواهی در خوابنامه‌های عصر قاجاریه 

  علیزاده, زهره؛ علیزاده بیرجندی, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  خوابنامه‌های عصر قاجاریه یکی از منابع غیر تاریخنگارانه‌اند که در آشنایی با زمینه‌ها و بستر‌های فکری شکل‌گیری انقلاب مشروطه جایگاه ویژه‌ای دارند. شماری از روشنفکران عصر قاجار با رویکرد به قالب نوشتاری خوابنامه به طرح افکار ...

 • بینش و روش در تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری حمدالله مستوفی قزوینی 

  محمدی, ذکرالله؛ آدینه‌وند, مسعود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  حمدالله مستوفی قزوینی از مورخان و رجال دیوانی عصر ایلخانان بوده که با اثرپذیری از پیشینیان و نیز تأثر از روزگار خود، به نگارش آثاری در حوزه‌های تاریخ، شعر و جغرافیا روی آورده است. بینش مستوفی، ترکیبی از عقل­گرایی و ...

 • زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله 

  هوشمند نهند, مهدی؛ صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در زمانه‌ای می‌زیست که ایران عرصه ورود و استقرار قبایل مغول و ترک و ایجاد دگرگونی ها و گسست های گسترده در ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی بود. وی به‌عنوان مهم‌ترین عضو قشر دیوانسالار ...

 • آشفتگی در مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه" و نقشِ حیث التفاتی در ایضاحِ این مفهوم 

  اغایلی, امیر؛ فیاض انوش, ابوالحسن؛ پیرمرادیان, مصطفی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  عدمِ وجودِ تصوری روشن از مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه"، نظریه پردازی و مفهوم سازی را در حوزه ی نظریِ تاریخ و شعبات آن، دچارِ صعوبت نموده است. این معضل همچنین، پژوهشگرانِ حوزه ی تاریخِ تاریخنگاری را در تشخیص و بررسیِ مصادیقِ ...

 • روش و بینش تاریخ‌نگاری اسکندربیگ منشی در عالم‌آرای عباسی با تکیه بر وقایع گیلان 

  شورمیج, محمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  اندیشه تاریخ‌نگاری در تواریخ رسمی و سلسله‌ای دوره صفویه،بر پایه ساختار سنتی پیشین و بر مبنای نگرش سلطان متدین و مروّج شیعه ادامه یافت. شیوه تاریخ‌نگاری اسکندربیگ منشی نیز ادامه تاریخ‌نویسی سنتی عصر صفوی است اما در نگارش ...

 • رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی ( مطالعه موردی کتاب مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون) 

  سلماسی زاده, محمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  «ماطه وس خان ملیک یانس» از ارامنه ایران ، در سال 1322 ه.ق کتابی را به نام «مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون» تالیف کرد که نخستین تاریخ نگاری فارسی از کشور ژاپن است.نویسنده این کتاب تلاش کرده است علل و دلایل پیشرفت کشور ژاپن ...

 • اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره 

  تقوی, هدیه؛ جان احمدی, فاطمه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-12-22)
  ابن شبه نمیری بصری از مورخان قرن سوم هجری، با تدوین تاریخ المدینه المنوره، گامی مهم در رونق تاریخ نگاری محلی برداشت. هر چند که نویسنده متاثر از فضای فکری و عقیدتی عصر خود به تدوین تاریخ مدینه پرداخته، اما وی با دیدگاهی ...