دوره 24, شماره 13

 

ارسال های اخیر

 • بررسی چارچوب های تاریخنگاری هشام کلبی 

  پناهی, یعقوب؛ سعیدی, وحید؛ منتظرالقائم, اصغر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  از آنجا که منابع مهم تاریخی جهان اسلام به صورت قابل ملاحظه ای به روایات هشام کلبی و نقل آنها توجه نشان داده اند، می توان او را یکی از نویسندگان و محققین مهم، متقدم و اثرگذار در پیشرفت تاریخ نگاری اسلامی به شمار آورد. شواهد ...

 • انگاره‌های هویت ایرانی در بینش تاریخ‌نگارانه بناکتی 

  رضوی, ابوالفضل؛ جودکی, محمدعلی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  نوشتارحاضر با هدف بررسی انگار‌ه‌های هویت ایرانی درنگارش بناکتی در روضه اولی‌الباب انجام‌گرفته است. عرصه‌ی تاریخ‌نگاری محمل مناسبی برای اهل‌قلم ایرانی بوده تا روایت‌گر گفتمان دور‌ه‌ی خود باشند. تاریخ‌بناکتی روایت‌گر حلقه‌ی ...

 • نقدی بر نگاه تاریخی محمد قطب 

  پیرمرادیان, مصطفی؛ موسوی, سید امیر؛ چلونگر, محمد علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  محمد قطب یکی از اعضای اخوان‌المسلمین مصر است که پس از مهاجرت به عربستان تلاش کرد تا افکار اخوانی و وهابی را با یکدیگر ترکیب کند و نشر دهد. ازجمله دیدگاه‌های وی نظرات خاصی بود که  دربارۀ سیر وقایع تاریخ اسلام داشت. او معتقد ...

 • تحلیل انتقادی تاریخنگاری خوزستان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی 

  علم, محمدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  ثبت و ضبط حوادث و وقایع تاریخی و نیز ویژگی های جغرافیایی مناطق مختلف ایران با قدمتی چندهزارساله می تواند جزء رسالت های تاریخی محققان و پژوهشگران عرصه تاریخ و فرهنگ باشد.در این میان نگارش تاریخ خوزستان و پردازش ویژگی های ...

 • تاریخ نگاری و تاریخ نگری عبدی بیک شیرازی در تکمله الاخبار 

  فیضی سخا, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  تاریخ نگری و تاریخ نگاریِ مورخین عصر صفوی، بر بنیان اصولی پایه گرفته است که، در کمتر دوره ای از دوره های تاریخ نگاری در ایران، با چنین بسط و گسترشی در این زمینه مواجه می شویم، در حقیقت در آثار مورخان این دوره، برخی مولفه ...

 • موضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران براساس اسناد چپ (حزب توده) 

  محرم‌خانی, فریبرز؛ عنبرمو, منصور (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  این مقاله درصدد تبیین موضع حزب توده در باره ی انقلاب اسلامی ایران است.انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین انقلاب های مردمی جهان در قرن بیستم،توده مردم را در قالب گروه ها و جریانات سیاسی متوجه خود ساخت. حزب توده به عنوان ...

 • روش اِسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  آقاجری, سید هاشم؛ حاتمی, امیرحسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2014-06-22)
  تاریخ‌نگاری اسلامی از همان آغاز تکوینش همانند بسیاری دیگر از معارف اسلامی مانند فقه، حدیث، کلام و... دو گونه نگرش و دیدگاه معرفتی را تجربه کرد: یکی دیدگاه نقلی- روایی و دیگر دیدگاه عقلی- انتقادی. تاریخ‌نگاری اسلامی از بدو ...