دوره 20, شماره 6

 

ارسال های اخیر

 • رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون 

  کلاته ساداتی, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رئالیسم انتقادی در تاریخ‌گری ابن‌‌خلدون و معرفی مدل «دوری» وی در مورد تاریخ است.روش این پژوهش نیز در چارچوب مطالعه‌ای اسنادی است و نتایجی که از آن حاصل شد این است که دیدگاه ابن‌خلدون از یک‌سو دارای ...

 • ناکارآمدی ارزش‌زدایی از روایت تاریخی 

  فیاض انوش, ابوالحسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  دیدگاهی که می‌پندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد، چه دیدگاهی است و چرا باید این دیدگاه را ناکارآمد پنداشت؟این دو پرسش اصلی و سؤالات فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح می‌شوند و تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها، ...

 • تأثیر تاریخ‌نگاری ایرانی دوره‌ی ایلخانان و تیموریان بر تاریخ‌نگاری عثمانی 

  دین پرست, ولی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  مبادلات فرهنگی ایران و آناتولی از دوره‌ی سلاجقه‌ی روم، نه‌تنها موجب رواج زبان و ادبیات فارسی و سایر پدیده‌های فرهنگی در آن سرزمین شد، بلکه در زمینه‌ی تاریخ‌نگاری نیز مورخان عثمانی در قرن نهم و دهم هجری، دنباله‌رو روش ...

 • روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری) 

  سالاری شادی, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  اصول و روش تحقیق در هر عصری متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی همان عصر است.راویان و اخباریان مسلمان نخستین نیز در گردآوری روایات و تألیف آثار خود، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ عصر، شیوه‌ها و روش‌های تحقیقی مختلفی را به کار ...

 • جایگاه تاریخ تئوفیلاکت سیموکاتا در منابع عهد ساسانی 

  احمدی, فرج الله؛ پاشازانوس, حمیدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  از جمله منابع تاریخی برای درک تحولات دوره‌ی ساسانی، آثار به‌جا مانده از مورخان بیزانس است که به لحاظ وجود اطلاعات مهمی که مشابه آن را در دیگر منابع نمی‌توان یافت، حائز اهمیت است.یکی از مهم‌ترین این منابع، تاریخ تئوفیلاکت ...

 • تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی 

  صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  بخش مهم جریان تاریخ‌نگاری سلجوقی در ایران متعلق به دوره‌ی تغییرات و دگرگونی‌های قهقرایی حسات سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی سده‌های پنجم و ششم هجری است؛ به‌طوری که بخشی از تاریخ‌نگاری اوایل عصر سلجوقی در مناطق چون سیستان ...