مرور دوره 20, شماره 5 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تاریخ‌نگاری محلی گیلان از قرن نهم تا یازدهم هـ ق با تکیه بر روش و بینش مورخان 

  احمدی, نزهت؛ حسن مصفا, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  تاریخ‌نگاری محلی گیلان در فاصله‌ی قرن‌های نهم تا یازدهم هـ.ق قه طور چشمگیری رشد یافت.ضعف حکومت مرکزی و قدرت گرفتن حکومت‌های محلی در این منطقه را می‌توان از مهم‌ترین عوامل رشد تاریخ‌نگاری محلی این منطقه در این دوره دانست.برای ...

 • مروری بر تاریخ به مثابه‌ی رفتار آشوب‌گونه‌ی یک سامانه‌ی غیرخطی 

  حافظی مطلق, ناصر؛ تهامی, سید احسان؛ خاکسار, محمدحسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  دستاوردهای علمی جدید درعلوم مهندسی و در حوزه‌ی سامانه‌های پیچیده و تحلیل سامانه‌های غیرخطی می‌تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسان، به ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‌های تاریخی نیز راه‌گشای مسائل مبهم گذشته ...

 • چشم‌اندازهای نو در تاریخ‌ شفاهی ایران با تأکید بر تاریخ‌نگاری شفاهی 

  ملایی توانی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  درباره‌ی درستی و اصالت مفهوم «تاریخ شفاهی» یک مناقشه‌ی جدی وجود دارد، زیرا تاریخ شفاهی، در واقع، چیزی جز گردآوری داده‌های تاریخی حاصل از مصاحبه نیست، که در صورت تدوین، می‌تواند به تولید یک متن بینجامد، اما سئوال اصلی این ...

 • قرائتی تاریخی از تفسیر به رأی و مقایسه‌ی آن با دیدگاه مفسر المیزان 

  گرامی, سیدمحمدهادی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  یکی از راه‌های درک گزاره‌های تاریخی شناخت دقیق گفتمانی است که این گزاره‌ها در آن تولید شده‌اند؛ به تعبیر بهتر، فهم گزاره‌ها در افق تاریخی آن‌ها.از مشهورترین گزاره‌های تاریخی‌ای که همواره معنای آن‌ها محل مناقشه بوده است، ...

 • باز تعریف تاریخ سیاسی پیشنهاد برای سامان‌دهی تاریخ سیاسی‌پژوهی 

  گل محمدی, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  درباره‌ی تاریخ سیاسی جوامع مختلف بسیار نوشته می‌شود، ولی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این تاریخ‌نگاری‌ها بر تعریف مشخص و موجهی از تاریخ سیاسی استوار نیست.به بیان دیگر، در اکثر این‌گونه کتاب‌ها و مقالات چیستی تاریخ سیاسی ...

 • علم الحیوان در تاریخ علوم طبیعی مسلمانان 

  الهوئی نظری, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  از آنجا که فهم صحیح و دقیق علوم و فنون در هر تمدنی مستلزم اطلاع از مبانی وشالوده‌های اصلی آن تمدن است، برای فهم علومی که در دامن تمدن اسلامی بالیده‌اند نیز باید در اصل و اساس این تمدن مداقه و توجه کنیم.تمدن اسلامی بر مبنای ...