دوره 19, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مؤلفه‌ها و عناصر بیدارگر شعر بهار در مقابله با سیطره‌ی استبداد 

  علم, محمدرضا؛ صاحب, میثم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  ادبیات مشروطه بخشی از ادبیات غنی و پربار ایران است که در دوره‌ای شکل گرفت که اوضاع سیاسی اجتماعی، ساخت طبقاتی و بافت سنتی جامعه در حال تغییر بود.آنچه موجب تسریع این تحول در سطح کشور می‌شد، شعرها و اعمال مشروطه‌خواهان و ...

 • اصول و مبانی سرگذشت‌نگاری: ملاحظاتی درباره‌ی روش‌شناسی زندگی‌نامه نویسی 

  ملائی توانی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  زندگی‌نامه به منزله‌ی پردازش جنبه‌هایی از زندگی یک شخصیت، امروزه یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربردِ تاریخ است. با عنایت به سبک‌ها و روش‌های متفاوتی که در دنیا برای نوشتن زندگی‌نامه‌ها به کار می‌روند، این پرسش مطرح است که در ...

 • تألیف به مثابه‌ی ترجمه (آسیب‌شناسی ترجمه‌ها در ایرانِ عصر ناصری1264-1313 هـ ق) 

  احمدزاده, امیر؛ زرگری‌نژاد, غلامحسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  دوره‌ی ناصرالدین شاه از نظر ترجمه‌ی آثار اروپایی، به دلیل تشکیل نهادهای ترجمه‌ای، مانند دستگاه مترجمان دولتی، دارالفنون، دارالترجمه‌ی ناصری، و اوج‌گیری ترجمه و پرداختن منسجم به این موضوع بسیار اهمیت دارد.در همین دوره برای ...

 • مؤلفه‌های هویت ملی در برخی آثار مکتوب نیمه‌ی نخست دوره‌ی قاجار 

  آبادیان, حسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  در نیمه‌ی نخست دوره‌ی قاجار و به ویژه، بعد از وقوع جنگ‌های ایران و روس، توجه به ایران در آثار نویسندگان و شاعران آن دوره راه یافت و تأملاتی هرچند سطحی درباره وجوه تمایز «خود» از «دیگری» صورت گرفت.این وجه تمایز و تشخیص از ...

 • بینش و روش در تاریخ‌نگاری عتبی 

  حسن زاده, اسماعیل (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  عتبی مورخ ایرانی عربی‌نویس قرن پنجم، نقشی مهمی در روشنگری تحول‌های شرق ایران داشته و تاریخ او الگوی مطالعات ادبی و تاریخی شده است.شرح‌های متعدد و اقتباس از داده‌های تاریخی او نشان می‌دهد تاریخ یمینی اثری تأثیرگذار بوده ...

 • ملکم و جنبش اصلاح خط 

  پاشازاده, غلامعلی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  اصلاخ خطّ دنیای اسلام یا تغییر آن از مسائل موضوع توجه‌ اندیشمندان ایران دوره‌ی ناصری بود. آن‌ها دشواری‌های خط جهان اسلام را یکی از عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان می‌دانستند و اصلاح یا تغییر آن را برای نیل به ترقی ضروری می‌شمردند. ...

 • نگرشی بر روش‌شناسی ماکس وبر و کاربرد آن در مطالعات و تحقیقات تاریخی 

  شرفی, محبوبه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  مباحث روش‌شناسی یکی از موضوع‌های مهم پژوهش و تحقیق در زمینه‌ی علوم مختلف است. ماکس وبر از اندیشمندان این حوزه در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. دیدگاه‌های او در روش‌شناسی، بابی جدید در حوزه‌ی پژوهش‌های علوم انسانی ...