دوره 19, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأملی بر درستی و دقت آمار و ارقام موجود در منابع تاریخ اسلام 

  معصومی, محسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  یکی از نکات چشمگیر در منابع تاریخ اسلام، آمار و ارقام فراوان در زمینه‌های گوناگون است. این آمار موضوعات زیادی، مانند شمارگان سپاهیان، تلفات انسانی و مالی جنگ‌ها و درگیری‌ها، خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، اعم از سیل، زلزله ...

 • جایگاه و اهمیت تاریخ‌نویسی خاوری در تاریخ‌نویسی صدر قاجار 

  قدیمی قیداری, عباس (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  در فاصله تأسیس دولت قاجار تا پایان سلطنت فتحعلی شاه (صدر قاجار) وقایع‌نگاران و مورّخان زیادی ظهور کرد. آن‌ها تاریخ‌هایی با ارزش‌های متفاوت نوشتند و تاریخ‌نویسی در این دوره را از حیث کمّی و در پاره‌ای موارد از حیث کیفی به ...

 • از تاریخ مردان نخبه تا تاریخ زنان فراموش شده:علل تأخیر در پیدایش تاریخ‌نگاری زنان 

  فصیحی, سیمین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  این مقاله درصدد است تا ضمن فراهم آوردن خطوط اصلی شعبه نسبتاً تازه‌یاب تاریخ‌نگاری زنان و قراردادن آن در سیر کلّی تاریخ‌نگاری مدرن، به این پرسش پاسخ‌ گوید که چرا، علیرغم گذشت دو قرن از پیدایش تاریخ‌نگاری پوزیتیویستی فون ...

 • مطهری و مفاهیم تاریخی در قلمرو فلسفه علم تاریخ 

  ملائی توانی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  پرداختن به فلسفه تاریخ و نیز برانگیختن صاحبان علم و خرد به تفکر درباره تاریخ، از دغدغه‌های استاد مطهری بود. وی در حوزه مسائل معرفت‌شناسی تاریخی مباحث گسترده‌ای دارد و درباره فلسفه علم تاریخ و به ویژه تعریف‌ها و مفاهیم ...

 • تاریخ و مشکلات آموزشی – پژوهشی پیشِ رو (راهبردهای توسه کیفی) 

  مرادی, مسعود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  تاریخ یکی از رشته‌های مهم آموزشی در علوم انسانی و علم پایه در علوم اجتماعی است که در بیشتر دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود. شیوه‌های سنّتی آموزش به تاریخ سیاسی پرداخته و از جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان غافل مانده‌اند. ...

 • روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعات تاریخی 

  صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  روش ابن خلدون در مطالعات تاریخی در اصل بر پایه نقد و ارزیابی روش‌های تاریخ‌نگاری اسلامی شکل گرفته است. او بعد از نقد همه‌جانبه و به خدمت گرفتن برخی سنّت‌های فکری نهفته در تاریخ‌نگاری اسلامی، روش ابداعی خود را در نقد و ...

 • تخیّل پیشبینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده تاریخ 

  الیاسی, سمیرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-06-22)
  هدف از این پژوهش، تحلیل نظریه آر.جی. کالینگوود درباره تاریخ برای نشان دادن ابهام‌هایی اساسی در آن است. ابهام‌هایی که به باور نگارنده، دال بر وجود تعارضی ناگزیر میان دو اصل بنیادین معرفت‌شناسی کالینگوود است؛ یعنی قول به ...