مرور تاریخ نگری و تاریخ نگاری بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 230

 • ملکم و جنبش اصلاح خط 

  پاشازاده, غلامعلی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-11-22)
  اصلاخ خطّ دنیای اسلام یا تغییر آن از مسائل موضوع توجه‌ اندیشمندان ایران دوره‌ی ناصری بود. آن‌ها دشواری‌های خط جهان اسلام را یکی از عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان می‌دانستند و اصلاح یا تغییر آن را برای نیل به ترقی ضروری می‌شمردند. ...

 • درآمدی بر تاریخ‌نگاری حزب توده ایران 

  ترابی فارسانی, سهیلا؛ توسلی کوپایی, مریم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  تاریخ، مرام و عملکرد حزب توده‌ی ایران(1320-1362 ش)به منزله‌ی یک تشکیل سیاسیِ دیرپا و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران را طیفِ وسیعی از نویسندگان نقد و ارزیابی کرده‌اند.از ابتدای نگارش تاریخ این حزب تاکنون، آنچه در زبان‌های ...

 • رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  پژوهش حاضر بر مبنای این مسأله شکل گرفته است که غالب مورخان مسلمان چرا و تحت چه شرایط فکری تصور می‌‌کردند معرفت تاریخی صرفاً جنبه خبری دارد و فرایند حصول چنین معرفتی را چگونه می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد بخش مهمی از ...

 • دارالحرب (با تأکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان 

  کریمی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  از نظر مسلمین، دارالحرب شامل سرزمین‌هایی بود که در ماورای مرزهای شناخته‌شده‌ی دنیای اسلام قرار داشت؛ اروپا و نقاطی از آسیا و آفریقا دارالحرب قرار می‌گرفتند.در این مقاله تلاش شده است که یادداشت‌ها و خاطرات مسلمین در قرن‌های ...

 • «جامعه ایرانی» در پاریس:ایران به روایت احمد آقایف(1891-1893) 

  حضرتی, حسن؛ کالیراد, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  در تاریخ معاصر قفقاز، امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه نام احمد آقایف(آقا اوغلو) (1869- 1939) به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار مطبوعاتی و سیاسی شناخته شده است.احمد آقایف به دلیل نقش داشتن در شکل‌گیری انجمن‌ها و محافل ...

 • پژوهشی در هویت تاریخی «مقتل ابی‌مخنف» 

  صالحی حاجی آبادی, ابراهیم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  تشابه میان نام‌های تاریخی از مهم‌ترین دشواری‌‌ها در برخی از تحقیقات و مستندات تاریخی شده است؛ برای نمونه می‌توان به «مقتل ابی‌مخنف» اشاره کرد؛ کتابی که با کنیه‌ی مورخ بزرگ شیعه، لوط بن یحیی، متوفای 157 منتشر شده و به علت ...

 • بازتاب قتل امین در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  ناظمیان فرد, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  بحرانی که پس از مرگ هارون در روابط میان فرزندان او پدید آمد و به سقوط امین و برآمدن مأمون بر سریر خلافت انجامید، نه تنها خلیفه‌ی به ظاهر پیروز را در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت برآمده از «فتنه» با موانع جدی روبه‌رو کرد، بلکه ...

 • نگاهی به نبرد ذوقار و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  میرزایی, علی اصغر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  این مقاله می‌کوشد در چارچوب الگوهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تاریخ‌نگاری اسلامی، واقعه‌ی ذوقار و ارتباط آن را با نبردهای ایران و اعراب در متون تاریخ‌نگاری اسلامی واکاوی کند.فرضیه‌ی مقاله این است که تبدیل واقعه‌ی ذوقار به ...

 • بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تاریخ‌نگاری محلی گیلان از قرن نهم تا یازدهم هـ ق با تکیه بر روش و بینش مورخان 

  احمدی, نزهت؛ حسن مصفا, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  تاریخ‌نگاری محلی گیلان در فاصله‌ی قرن‌های نهم تا یازدهم هـ.ق قه طور چشمگیری رشد یافت.ضعف حکومت مرکزی و قدرت گرفتن حکومت‌های محلی در این منطقه را می‌توان از مهم‌ترین عوامل رشد تاریخ‌نگاری محلی این منطقه در این دوره دانست.برای ...

 • مروری بر تاریخ به مثابه‌ی رفتار آشوب‌گونه‌ی یک سامانه‌ی غیرخطی 

  حافظی مطلق, ناصر؛ تهامی, سید احسان؛ خاکسار, محمدحسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  دستاوردهای علمی جدید درعلوم مهندسی و در حوزه‌ی سامانه‌های پیچیده و تحلیل سامانه‌های غیرخطی می‌تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسان، به ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‌های تاریخی نیز راه‌گشای مسائل مبهم گذشته ...

 • چشم‌اندازهای نو در تاریخ‌ شفاهی ایران با تأکید بر تاریخ‌نگاری شفاهی 

  ملایی توانی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  درباره‌ی درستی و اصالت مفهوم «تاریخ شفاهی» یک مناقشه‌ی جدی وجود دارد، زیرا تاریخ شفاهی، در واقع، چیزی جز گردآوری داده‌های تاریخی حاصل از مصاحبه نیست، که در صورت تدوین، می‌تواند به تولید یک متن بینجامد، اما سئوال اصلی این ...

 • قرائتی تاریخی از تفسیر به رأی و مقایسه‌ی آن با دیدگاه مفسر المیزان 

  گرامی, سیدمحمدهادی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  یکی از راه‌های درک گزاره‌های تاریخی شناخت دقیق گفتمانی است که این گزاره‌ها در آن تولید شده‌اند؛ به تعبیر بهتر، فهم گزاره‌ها در افق تاریخی آن‌ها.از مشهورترین گزاره‌های تاریخی‌ای که همواره معنای آن‌ها محل مناقشه بوده است، ...

 • باز تعریف تاریخ سیاسی پیشنهاد برای سامان‌دهی تاریخ سیاسی‌پژوهی 

  گل محمدی, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  درباره‌ی تاریخ سیاسی جوامع مختلف بسیار نوشته می‌شود، ولی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این تاریخ‌نگاری‌ها بر تعریف مشخص و موجهی از تاریخ سیاسی استوار نیست.به بیان دیگر، در اکثر این‌گونه کتاب‌ها و مقالات چیستی تاریخ سیاسی ...

 • علم الحیوان در تاریخ علوم طبیعی مسلمانان 

  الهوئی نظری, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-03-21)
  از آنجا که فهم صحیح و دقیق علوم و فنون در هر تمدنی مستلزم اطلاع از مبانی وشالوده‌های اصلی آن تمدن است، برای فهم علومی که در دامن تمدن اسلامی بالیده‌اند نیز باید در اصل و اساس این تمدن مداقه و توجه کنیم.تمدن اسلامی بر مبنای ...

 • تأثیر تاریخ‌نگاری ایرانی دوره‌ی ایلخانان و تیموریان بر تاریخ‌نگاری عثمانی 

  دین پرست, ولی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  مبادلات فرهنگی ایران و آناتولی از دوره‌ی سلاجقه‌ی روم، نه‌تنها موجب رواج زبان و ادبیات فارسی و سایر پدیده‌های فرهنگی در آن سرزمین شد، بلکه در زمینه‌ی تاریخ‌نگاری نیز مورخان عثمانی در قرن نهم و دهم هجری، دنباله‌رو روش ...

 • رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون 

  کلاته ساداتی, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رئالیسم انتقادی در تاریخ‌گری ابن‌‌خلدون و معرفی مدل «دوری» وی در مورد تاریخ است.روش این پژوهش نیز در چارچوب مطالعه‌ای اسنادی است و نتایجی که از آن حاصل شد این است که دیدگاه ابن‌خلدون از یک‌سو دارای ...

 • ناکارآمدی ارزش‌زدایی از روایت تاریخی 

  فیاض انوش, ابوالحسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  دیدگاهی که می‌پندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد، چه دیدگاهی است و چرا باید این دیدگاه را ناکارآمد پنداشت؟این دو پرسش اصلی و سؤالات فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح می‌شوند و تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها، ...

 • تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی 

  صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  بخش مهم جریان تاریخ‌نگاری سلجوقی در ایران متعلق به دوره‌ی تغییرات و دگرگونی‌های قهقرایی حسات سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی سده‌های پنجم و ششم هجری است؛ به‌طوری که بخشی از تاریخ‌نگاری اوایل عصر سلجوقی در مناطق چون سیستان ...

 • روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری) 

  سالاری شادی, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  اصول و روش تحقیق در هر عصری متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی همان عصر است.راویان و اخباریان مسلمان نخستین نیز در گردآوری روایات و تألیف آثار خود، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ عصر، شیوه‌ها و روش‌های تحقیقی مختلفی را به کار ...

 • جایگاه تاریخ تئوفیلاکت سیموکاتا در منابع عهد ساسانی 

  احمدی, فرج الله؛ پاشازانوس, حمیدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-11-22)
  از جمله منابع تاریخی برای درک تحولات دوره‌ی ساسانی، آثار به‌جا مانده از مورخان بیزانس است که به لحاظ وجود اطلاعات مهمی که مشابه آن را در دیگر منابع نمی‌توان یافت، حائز اهمیت است.یکی از مهم‌ترین این منابع، تاریخ تئوفیلاکت ...