مرور دوره 2, شماره 5 بر اساس تاریخ انتشار

 • عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  مهدوی پور, علی؛ موسوی شیری, محمود؛ کریمی ریابی, علیرضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  امروزه  افشای اطلاعات مالی شرکت ها از طریق اینترنت، به عنوان یکی از مباحث و موضوعات با اهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط گردیده و در بعضی موارد، رویه های ...

 • بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  فروغی, داریوش؛ احمدی, نوشین (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران است. به بیان دیگر میزان و نحوه تأثیرگذاری سهامداران نهادی و سهامداران انفرادی بر کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی ...

 • اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت 

  مهرانی, ساسان؛ سادات بهبهانی نیا, پریسا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  اقلام تعهدی مشکلات عدم تطابق و زمان بندی موجود در اقلام نقدی را حل می کنند. با این وجود در بسیاری موارد این اقلام توسط مدیریت دستکاری می شوند.  نیاز به مفروضات و انتخاب های مجازی که برای شناسایی این اقلام وجود دارد، می ...

 • مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

  ملکیان, اسفندیار؛ عزیزپور, علی اکبر؛ دریایی, عباسعلی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  با استقرار نظام حسابداری دولتی مناسب و کارآمد می توان اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصمیم گیری های منطقی برای برنامه ریزی های آینده اعمال نمود و مدیریت سازمان های دولتی را در جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی یاری نمود. ...

 • پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران 

  قالیباف اصل, حسن؛ معصوم زاده, نسیم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  تحقیق حاضر پیش‌بینی‌پذیری احتمال تغییرات قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت چندجمله ای و لاجیت تلفیقی مورد مطالعه قرار می دهد. طول دوره مورد بررسی از ابتدای سال 1382 تا انتهای ...

 • بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام 

  پورحیدری, امید؛ بیات, علی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  این تحقیق توان توضیح دهندگی متغیرهای بنیادی را در مقایسه با متغیر های مبتنی بر بازار (شاخص های ریسک) در ارزش گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار با لحاظ ریسک سیستماتیک ...

 • بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات 

  راعی, رضا؛ سارنج, علیرضا؛ صادقی باطانی, محسن (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  اثر تمایلی یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که بیان‌ کننده موقعیت فرد در هنگام تصمیم‌گیری است. بر اساس این دیدگاه، چنانچه سرمایه‌گذار در موقعیت سود باشد به سرعت اقدام به فروش سهام کرده و در مقابل چنانچه ...

 • تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران 

  پویان فر, احمد؛ حنجری, سارا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان ...

 • طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  اعتمادی, حسین؛ نوروش, ایرج؛ آذر, عادل؛ سراجی, حسن (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2010-03-21)
  اعتبار دهندگان بدنبال کسب اصل و بهره وامها ( بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت وتغییرات قیمت سهام - که در ازاء فعالیت روبه رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال ...