مطالعات حسابداری و حسابرسی

ارسال های اخیر

 • تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت‌های مالی 

  رحمانیان کوشککی, عبدالرسول؛ حاجی رجبی, محمدرضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت­های مالی شرکت­ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه ...

 • تأثیر خودشیفتگی مدیران بر هزینه‌های تحقیق و توسعه 

  حسن زاده کوچو, محمود؛ ایزد پور, مصطفی؛ اشرف پور, ابوالفضل (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر هزینه‌های تحقیق و توسعه است. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال‌های 1391 الی 1400 برای 80 شرکت ...

 • اثر فعالیت‌ های حسابرسی بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد 

  اسعدی, عبدالرضا؛ علیزاده, اکبر (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان‌های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت‌هاست. در بیمارستان‌های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت‌ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می‌شود. پژوهش حاضر از ...

 • اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها در شرایط درماندگی مالی و عدم درماندگی مالی با تأکید بر رابطه بازده سهام و جریان‌های نقد 

  طهماسب, شیرین؛ وکیلی فرد, حمید رضا؛ رنجبر, محمدحسین؛ طالب نیا, قدرت اله (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می‌شود، لذا پیش‌بینی جریان وجوه نقد شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌نماید تا بازده سهام آن را پیش‌بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد ...

 • تأثیر تجربه مالی بین المللی مدیران بر مدیریت مالیاتی شرکت‌ها 

  رضائی, فرزین؛ یاوری بافقی, مینا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه مالی بین المللی مدیران بر اجتناب مالیاتی بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران در دوره زمانی چهار ساله بین سال‌های 1396 الی 1399 می‌باشد، که براساس روش نمونه گیری حذف ...

 • تنوع ویژگی های فردی شرکای مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی 

  سلیمانی امیری, غلامرضا؛ طهماسبی آشتیانی, مهسا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  کیفیت حسابرسی بخش مهمی از سیستم افشای اطلاعات است که به‌طور مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می‌گذارد و منجر به تصمیمات و اقدامات ذی‌نفعان می‌شود. با توجه به آنکه در عمل، حسابرسی یک شرکت بر عهده یک تیم حسابرسی، از جمله ...

 • بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و کارایی بازار سهام در سطح نیمه‌قوی 

  مشایخ, شهناز؛ حقیقت, طوبی؛ حکمت, هانیه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2024-03-20)
  در سال‌های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکت با مطرح شدن مباحثی چون محیط‌زیست، حقوق بشر و مبارزه با فساد دامنه گسترده‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. شرکت‌ها با افشای اطلاعات فراتر از اطلاعات مالی می‌توانند بخشی از پاسخ‌گویی خود ...

 • تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان 

  دهقان, محبوبه؛ مهرکام, مهرداد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی ...

 • نقش آسترولوژی مالی در بازار های مالی بین المللی 

  صراف, فاطمه؛ منصوریان, رضا؛ مشتاقی, یوسف (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  حرکات سیارات، به شیوه ای هوشمندانه بر گیاهان، حیوانات و انسان تاثیر می گذارد. آسترولوژی مالی با مشاهده رفتار بازار هنگام تعامل دو سیاره آغاز می شود، علم باستانی که تأثیر سیارات را بر رویدادهای طبیعی و رفتار بشر توصیف می ...

 • ا 23 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول با رفاه مالی 

  پیرایش راد, متین؛ حاجیها, زهره؛ صفا, مژگان؛ غلامی جمکرانی, رضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد ...

 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش و به‌کارگیری فناورهای اطلاعاتی از سوی حسابداران : مدل پذیرش فناوری 

  نظری پور, محمد؛ زکی زاده, بابک (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  امروزه فناوری­های نوین در موفقیت و پیشرفت حسابداران نقش بسزائی داشته، لذا مطالعه و بررسی عوامل موثر بر این فرایند می­تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا عوامل موثر بر پذیرش و ...

 • تغییرات آب و هوا : ریسک‌ها، فرصت‌ها و افشا از دیدگاه شرکتی 

  معصومی بیلندی, زهرا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می‌رود بر دارایی‌های مالی جهانی، ارزیابی دارایی‌های مالی و ثبات سیستم‌های مالی تاثیر‌گذار باشد. شرکت‌ها نقش عمده‌ای در تحقق اهداف ...

 • درآمدی برحسابداری زنجیره تأمین پایدار 

  حسن زاده, شادی؛ نادرپور, دلنیا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  جهانی‌شدن فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن‌ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان‌ها دامنه کسب ‌وکار خود را گسترش می‌دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به‌منظور دستیابی به ...

 • تحلیل مفهومی متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در پژوهش‌های کسب و کار 

  نمازی, محمد؛ نمازی, نوید رضا؛ ازنب, معصومه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-12-22)
  هدف اصلی این مقاله گسترش دامنه پژوهش‌‍‌های کسب و کار با ارائه تحلیل مفهومی از متغیرهای تعدیل‌کننده و میانجی و بررسی تأثیرات قوی آنها در پژوهش‌های کسب و کار است. برای ارائه مفاهیم خاص ، الگوی کانگ و همکاران (2015) با توجه ...

 • طراحی الگوی پویایی بازار مالی با تحلیل تم و رویکرد ساختاری تفسیری - دلفی فازی 

  جباری خوزانی, آرزو؛ صالحی, اله کرم؛ کعب عمیر, احمد؛ زرین جوی الوار, سهیلا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  این پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه‌گیری گلوله برفی 16 نفر ...

 • تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک 

  بذرافشان کوجل, مهدی؛ یوسفوند, داود؛ رکابدار, قاسم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  ارتباط بین مدیریت استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با ...

 • بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه‌های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی هیات مدیره 

  رضائی, زینب؛ تامرادی, علی؛ سپهری, ابراهیم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  گزارشگری زیست‌محیطی نشان‌دهنده وسیله‌ای برای تهیه اطلاعات زیست‌محیطی برای سرمایه­گذاران و منعکس نمودن عملکرد زیست محیطی و موضوعات شرکتی مرتبط با محیط زیست می­باشد. هزینه های تحقیق و توسعه به لحاظ اینکه موجب نوآوری در زمینه ...

 • شیوه‌های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری- بررسی ادبیات تا چارچوب مفهومی 

  مزرعه فراهانی, رضا؛ اوشک سرایی, مریم؛ محفوظی, غلامرضا؛ طالقانی, محمد (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه­ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه‌های بانکداری پایدار ...

 • تأثیر روابط بین تأمین‌ کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت بنیادین 

  تازیکی, صدیقه؛ خوزین, علی؛ گرکز, منصور؛ معطوفی, علیرضا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت‌پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت‌ها  به شمار می‌رود و ازآنجایی‌که رفتار سرمایه‌گذاران و ذینفعان و انتظارات آن‌ها ...

 • بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت برخروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی 

  حسین پورکریم آباد, علی؛ نخعی, حبیب اله؛ اری دشت بیاض, محمود ل؛ نخعی, کریم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت‌های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی ...

View more