نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهمتی, شهریارar_IQ
dc.date.accessioned1399-07-09T09:08:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:08:58Z
dc.date.available1399-07-09T09:08:58Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:08:58Z
dc.date.issued2049-06-21en_US
dc.date.issued1428-04-01fa_IR
dc.date.submitted2012-08-14en_US
dc.date.submitted1391-05-24fa_IR
dc.identifier.citationهمتی, شهریار. (2049). ابن ابی عتیق وتطوّر نقد. مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها, 3(7), 111-133.ar_IQ
dc.identifier.issn23456361
dc.identifier.urihttp://iaall.iranjournals.ir/article_1617.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/355854
dc.description.abstractنقد در عصر جاهلی فاقد «مقیاس ومعیار»، وفقط بر اساس ذوق ناقد بود. نقد این دوره به دوراز هرگونه تعلیل وتحلیل ارائه می‌شد. با ظهور اسلام اوّلین نقطه تطوّر نیز برای نقد آشکار، و اوّلین مقیاس و معیار که همان دین واخلاق بود نیز برای نقد پیدا شد؛ یعنی از آن پس، شعر را با مقیاس ومعیار دین سنجیدند، هر شعری منطبق و موا فق با مبادی دین بود حکم به خوبی آن کرده و آن ‌را می پذیرفتند ودر غیر این صورت آن را مردود وفاقدارزش می‌دانستند. اواخر قرن اوّل هجری که عصر پیدایش گرایش‌ها و احزاب سیاسی متعددی بود که هر یک برای بیان دیدگاه‌های خود وتبلیغ آن، شاعرانی را در اختیار داشتند، بازار شعر وشاعری و به دنبال آن نقد و نقّادی رونق چشمگیری پیدا کرد. در این برهه، ابن ابی عتیق که ناقدی خوش ذوق وتیز بین بود پا به عرصه نقد وادب نهاد وبا نقّادی‌های دقیق، ظریف و آکنده از طنز وشوخی خود، نقطه جدیدی را در تطوّر نقد به وجود آورد. در این مقاله سعی شده که با آراء نقدی این ناقد برجسته آشنا شده و نیز ریشه‌های مباحثی را که امروزه در نقد مطرح می‌شود، در نقّادی‌هایی که از وی نقل شده پیگیری کنیم.ar_IQ
dc.languageالعربية
dc.language.isoar_IQ
dc.publisherانجمن ایرانی زبان وادبیات عربیfa_IR
dc.relation.ispartofمجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابهاar_IQ
dc.relation.ispartofمجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابهاfa_IR
dc.subjectابن ابی عتیقar_IQ
dc.subjectنقد ادبیar_IQ
dc.subjectتطوّرar_IQ
dc.titleابن ابی عتیق وتطوّر نقدar_IQ
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume3
dc.citation.issue7
dc.citation.spage111
dc.citation.epage133


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد