السنة 2, العدد 6

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری 

  حاجی زاده, مهین (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  بان عربی به عنوان شاخه ای از زبانهای سامی، نوعی نظام وزنی (متریک) است که با زبانهای هموندی هند و اروپایی متفاوت به نظر می رسد. نحویان قدیم و جدید، اصول و معیارهایی درباره جمله در زبان عربی ارایه کرده اند. برخی معاصران ...

 • حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد 

  فاضلی, محمد؛ میمندی, وصال (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  این مقاله بر آن است تا از طریق تحقیق و تفحص در منابع و ماخذ، صدف غربت از حیات فردی و علمی رضی الدین استرآبادی، نجم الائمه، شکافته، غبار فراموشی از چهره این اندیشمند بزرگ بزداید و گامی هر چند کوتاه در نمایاندن سیمای ...

 • تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی 

  پدیدآور نامشخص (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  جریان نوگرایی در ادبیات معاصر عربی از شاخه مهجر شمالی، انواع ادبی جدیدی را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رویکرد نوگرایانه ادبیات معاصر عربی، تاثیری چشمگیر داشته، زمینه را برای ظهور انواعی جدیدتر بعد از خود ...

 • مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت 

  میرزائی نیا, حسین؛ بزرکی, سهیلا (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  شکسبیر و شوقی یعدّان من أشهر ال شعراء؛ فهما نالبان لحاضارتین عظمتین، و قبل أیّ انتساب إلی قومٍ أو شعبٍ فهما ینتسبان للأسرة الإنسانیة. فکلامها یرسان لنا صوراً من الآداب و العادات و التقالید و الخصائص الإنسانیة لقومها و ...

 • تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی 

  اختری, طاهره (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی ...

 • الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول 

  الیروانی النجفی, مرتضی (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  الجرّ علی الجوار أحد المواضیع النحویة التی ذکرت استطراداً فی بعض الکتب عند الحدیث عن النعت أو إعراب بیت أو تفسیر آیة. و قلّما ذکر مسقلاً تحت عنوان الجر علی الجوار. و قد اختلفت آراء العلماء فی استعمال العرب له وورودة فی ...

 • تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة 

  زینی وند, تورج؛ شاملی, نصرالله (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  انّ التعلیمات القرآنیة أثراً فعّالاً واضحاً فی تطوّر العلوم المختلفة عند المسلمین إلی الحد الذی نستطیع أن نقول إنه مهّد البدایة الحقیقیة لتنمیة هذه العلوم بینهم. و لم یکن للعرب قبل نزول القرآن الکریم علم مسمیّ ب «علم ...

 • المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم 

  فرع الشیرازی, سید حیدر (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2048-11-21)
  إنه لا بد للشاعر الملتزم الهادف فی شعره و للناقد البضیر أن یعتمد إلی جانب الفنون القظیة علی أصول بینة دینیة کمعاییر فی ثمانیة أصول، نحو: الاختصار و التفضیل، المغابیة و المواجهة، التقیید و الإرسال، المفاضلة، الإحالة و الغو، ...