نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلاح, الهیارfa_IR
dc.contributor.authorباقری, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorنبی پور, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorمقیسه, ابراهیمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:08:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:08:31Z
dc.date.available1399-07-09T09:08:31Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:08:31Z
dc.date.issued2018-08-23en_US
dc.date.issued1397-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-10-17en_US
dc.date.submitted1397-07-25fa_IR
dc.identifier.citationفلاح, الهیار, باقری, لیلا, نبی پور, علیرضا, مقیسه, ابراهیم. (1397). مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری. زراعت و اصلاح نباتات, 14(2), 79-87.fa_IR
dc.identifier.issn2008-8485
dc.identifier.urihttp://iapb.kiau.ac.ir/article_545519.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/355694
dc.description.abstractجهت ارزیابی صفات زراعی، عملکرد و صفات کیفی دانه موتانت‎های برنج متحمل به شوری، آزمایش مزرعه‎ای در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار، در زمین شور فریدونکنار در سال زراعی 1396 اجرا شد. ده موتانت انتخابی نسل هفتم (M7)، به همراه یک رقم استاندارد متحمل به شوری (FL478) و یک شاهد حساس (Taqqing)، و ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو، ارزیابی شدند. صفات زراعی ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50% گلدهی، اجزای عملکرد و عملکرد و صفات راندمان تبدیل، درصد برنج سالم، نسبت طویل شدن دانه، درصد آمیلوز و دمای ژلاتینی شدن بودند. نتایج نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ‌ها از نظر تمامی صفات زراعی و کیفیت دانه بسیار معنی‎دار بود. ارتفاع بوته در بین موتانت‎ها به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از والدین بود. اکثر موتانت‎ها نسبت به والدین زودرس‎تر بودند. تعداد خوشه در کپه در بین موتانت‎ها بین 14-11 عدد در کپه متغیر بود. بیشترین وزن هزار دانه در بین این ده موتانت متعلق به لاین شماره 1117 (13/28 گرم) و کمترین از آن لاین شماره 221 و معادل 7/23 گرم بود. بهترین راندمان تبدیل 70 درصد بود و چهار موتانت دارای نسبت طویل شدن دانه بیشتر از دو بودند که نسبت به والدین و شاهدها، برتر بودند. عملکرد موتانت‎ها بین 2500 تا 7000 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. بیشترین عملکرد مربوط به موتانت شماره 3218 با عملکرد معادل 5/7091 کیلوگرم در هکتار و کمترین از آن موتانت شماره 126 با عملکرد معادل 8/2565 کیلوگرم در هکتار بود.fa_IR
dc.format.extent801
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجfa_IR
dc.relation.ispartofزراعت و اصلاح نباتاتfa_IR
dc.subject"شوری"fa_IR
dc.subject"موتانت"fa_IR
dc.subject"زودرسی"fa_IR
dc.subject"عملکرد برنج""fa_IR
dc.subject" 50% گلدهی""fa_IR
dc.titleمقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران ، a.fallah@areeo.ac.irfa_IR
dc.contributor.department2- پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.department3- استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهش پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، کرج، ایرانfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue2
dc.citation.spage79
dc.citation.epage87


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد