نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجرجانی, ساراfa_IR
dc.contributor.authorقلیچی, افشینfa_IR
dc.contributor.authorاکرمی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorخیرآبادی, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:04:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:04:10Z
dc.date.available1399-07-09T09:04:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:04:10Z
dc.date.issued2008-05-21en_US
dc.date.issued1387-03-01fa_IR
dc.date.submitted2019-11-06en_US
dc.date.submitted1398-08-15fa_IR
dc.identifier.citationجرجانی, سارا, قلیچی, افشین, اکرمی, رضا, خیرآبادی, وحید. (1387). ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان. نشریه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری, 2(1), 49-61.fa_IR
dc.identifier.urihttp://jours.iauaz.ac.ir/article_668900.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/354162
dc.description.abstractهدف از این مطالعه شناسایی ماکروبنتوزهای رودخانه مادرسووبررسی فراوانی آنها در ایستگاه­های مختلف در ماه‌های مختلف بود. نمونه­برداری به‌صورت ماهانه از فروردین 1385 تا اسفند 1385 انجام شد. نمونه‌های ماکروبنتوز توسط نمونه‌بردار سوربر جمع‌آوری شدند. نمونه­های جمع­آوری شده توسط محلول فرمالین 4 درصد، تثبیت و جهت بررسی به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه نمونه­ها شناسایی و شمارش شدند. دبی و درجه حرارت آب هر ایستگاه در زمان­های نمونه‌برداری ثبت شد. نتایج نشان داد که در اکثر ماه­های نمونه­برداری بیشترین فراوانی مربوط به لاروهای Ephemeroptera، Trichoptera و Diptera بود. در بین افراد راسته Diptera سه خانواده Chironomidae، Simulidae و  Tabanidae با درصد فراوانی به­ترتیب 64، 17 و 17 درصد غالبیت داشتند. بیشترین تعداد افراد راسته­های Ephemeroptera و Trichhoptera در ماه مرداد مشاهده شد، درصورتی­که بیشترین تعداد افراد راسته Diptera در اردیبهشت و همچنین بهمن ماه مشاهده شد. کاهش افراد این راسته در اسفند و فروردین را می­توان به بالا بودن دبی آب در این دو ماه نسبت داد. با توجه به درصد فراوانی موجودات کفزی در ماه­های مختلف، افراد راسته Ephemeroptera غالبیت بیشتری داشته است. هر چند در برخی ایستگاه­ها (به‌خصوص ایستگاه 5) افراد راسته Diptera غالبیت بیشتری داشته­اند که این امر به‌دلیل ورود فاضلاب روستای تنگراه و چند رستوران به این منطقه می­باشد. در تابستان تعداد افراد Diptera (به‌خصوص خانواده Chironomidae) کاهش قابل توجهی یافت. احتمالاً دلیل این امر مهاجرت عمودی از کف به سطح و به­خصوص فعالیت تغذیه­ای کفزی­خواران می­باشد. از آنجا که بافت بستر در رودخانه مادرسو عمدتاً قلوه­سنگی است، و از طرفی بار مواد آلی در این رودخانه یکسان است (به­دلیل عدم وجود آلاینده عمده به­غیر از ایستگاه 5)، تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چندانی در بین ایستگاه­های مختلف نداشت. در نتیجه­گیری کلی با توجه به وجود راسته­های حساس به آلودگی، می‌توان بیان داشت که رودخانه مادرسو دارای آبی با خصوصیات کیفی مناسب می­باشد. بروز سیلاب فصلی در اواسط مرداد باعث کاهش چشمگیر ماکروبنتوزها در این رودخانه می­شود. میزان تنوع در این رودخانه پس از سیل سال­های اخیر کاهش یافته است.fa_IR
dc.format.extent334
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروریfa_IR
dc.subjectماکروبنتوزfa_IR
dc.subjectنهر مادرسوfa_IR
dc.subjectفراوانیfa_IR
dc.titleارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهرfa_IR
dc.contributor.departmentاعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهرfa_IR
dc.contributor.departmentاعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهرfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس اداره کل محیط زیست استان گلستانfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage49
dc.citation.epage61


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد