نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمدی بدر, نرگسfa_IR
dc.contributor.authorنورالدینی اقدم, یحییfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:01:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:01:08Z
dc.date.available1399-07-09T09:01:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:01:08Z
dc.date.issued2015-02-20en_US
dc.date.issued1393-12-01fa_IR
dc.date.submitted2014-08-24en_US
dc.date.submitted1393-06-02fa_IR
dc.identifier.citationمحمدی بدر, نرگس, نورالدینی اقدم, یحیی. (1393). چندلایگیِ معنا در تکاملِ تاریخیِ سبک باروک با نگاهی به پرسوناژ "پری" در غزلیات مولوی. پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی, 5(18), 163-194.fa_IR
dc.identifier.issn2345-5403
dc.identifier.urihttp://lit.iaushk.ac.ir/article_517280.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/353092
dc.description.abstract"باروک" یکی از ژانرهای مهمّ ادبی در قرن هفدهم میلادی است که بر چندین محور و موضوع و سبکِ گوناگون اطلاق می‌شود؛ عناصر دراماتیک در سبـکِ بـاروک، نویسندگان را بر آن می‌دارند که نگاه و کارکردِ ویژه‌ای را در قبالِ رویکردِ هنریِ خویش برگزینند و آن، تأکید و توجّهِ بیش‌تر بر کشاکشِ انسان برای یافتنِ معنای عمیق‌تر در هستی و وجود است. قواعد اصلیِ "باروک" از یکسو آمیخته با رازآلودگی و ابهام‌های گوناگون، و از سوی دیگر با نمادپردازی‌های متکثّر و چندبُعدی، نقش مهمّی در تحوّلات اشعار متافیزیکی در عصر خود برجای گذاشت و حتّی در نوعی تکاملِ محتوایی ـ تاریخی، مسیر را برای تحوّلات سایر مکاتب ادبی و فلسفی هموار کرد. مقالة حاضر با درکِ این اهمّیت، کوششی است برای بررسی خاستگاه‌های ادبی و فلسفیِ سبکِ باروک و می‌کوشد مؤلّفه‌های اصلیِ این سبک را بر "شخصیتِ پَری" در غزلیات مولانا انطباق دهد و از منظر تطبیقی، این موضوع را بررسی کند. نگارندگان در این مقاله با احصای مستنداتِ گوناگونِ شخصیتِ پری در غزلیات مولانا، وجهِ تشابهِ شش مورد از مهم‌ترین مفاهیم سبک باروک (یعنی: "بی ثباتی و ناپایداری جهان"، "ابهام و رمزآلودگی"، "عدم تقلید از گذشتگان"، "درهم‌تنیدگی مرزهای واقعیت و توهّم"، "عدم پذیرشِ قطعی و مُسلّمِ چیزها" و "تناسخ و جسمیت بخشیدن به همه اشیاء، حتی مرگ و روح") را با شخصیت "پری" مورد بررسی قرار داده‌اند.fa_IR
dc.format.extent413
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نقد ادبی و سبک شناسیfa_IR
dc.subjectپریfa_IR
dc.subjectغزلیات مولاناfa_IR
dc.subjectشخصیت‌پردازیfa_IR
dc.subjectسبک باروکfa_IR
dc.titleچندلایگیِ معنا در تکاملِ تاریخیِ سبک باروک با نگاهی به پرسوناژ "پری" در غزلیات مولویfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیأت علمی و دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهرانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue18
dc.citation.spage163
dc.citation.epage194


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد