دوره 10, شماره 24

 

ارسال های اخیر

 • تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری 

  سرتیپی, حسین؛ کیانی, آذین (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق ...

 • مطالعه تطبیقی نقش جنسیت در سیاست از منظر فمینیسم و اسلام 

  شفیعی, نوذر؛ اخباری, محسن (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  طرح نظریه فمینیستی روابط بین­الملل در قرن 19، ساختار روابط بین­الملل و دولت به عنوان واحد اصلی نظام بین­الملل و عالی ترین تجلی قدرت را مورد نقد جدی قرار داده و با مردانه قلمداد کردن این ساختار، خواهان تحول در آن ...

 • فرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات پسااستعماری 

  مطلبی, مسعود (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  امروزه مطالعاتِ پسااستعماری، یکی از حوزه های پژوهشیِ میان رشته ای و یکی از جدی‌ترین حوزه‌های مطالعاتی جدید در زمینه رابطه فرهنگ و امپریالیسم و نیز آثار فرهنگی استعمار در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. یکی از انگیزه ...

 • نقش شاعران در بحران هویت ملی 

  آذر, اسماعیل (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  وقتی خیزش مشروطه شکل گرفت، استعمار بر این اندیشه بود تا در دین و چیستی هویت ملی ایرانی شکاف ایجاد کند. به همین دلیل غرب نفوذ خود را توسعه داد و ایرانی ها با فرهنگ گذشته خود فاصله گرفتند. خیزش ملی هم که پشتوانه استواری جز ...

 • مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی 

  بشیر, حسن؛ اسمعیلی, محمدصادق؛ سرافراز, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  در این مقاله تاثیرگذاری فرهنگ بر فرآیند مذاکره بین‌المللی موضوع بررسی است. بدین منظور با واکاوی مفهوم فرهنگ تلاش شده است تا تعریفی قابل استفاده در حوزه مذاکره از آن برداشت شود. در گام بعد با توجه به رویکرد ما نسبت به مذاکره ...

 • سینما و قدرت نرم؛ سیاست تطبیقی آمریکا و چین 

  زیباکلام, صادق؛ بیات, جلیل (دانشگاه آزاد اسلامی, 2015-05-22)
  رشد اقتصادی خیره کننده کشور چین در چند دهه گذشته، احتمال قدرت یابی این کشور و صعود آن به عنوان ابرقدرت بین المللی را افزون ساخته است. اما آنچه در پژوهش های صورت گرفته در این باره از آن غفلت شده، توجه به بُعد غیرمادی ...