فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی

ارسال های اخیر

 • شایستگی‎های ارزشی مورد انتظار برای انتصاب مدیران امنیتی 

  خلیلی, ابراهیم؛ رحمانی ساعد, هادی؛ خزاعی, امیر (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2022-02-20)
  ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‎ﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد سازمان‎های امروزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. حال اﮔﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‎ﻫﺎی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ آنﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‎ﻫﺎی ...

 • راهکارهای پیاده سازی مدیریت جهادی در سازمان‌های امنیتی نیروهای مسلح 

  تنهایی, علیرضا؛ نامجو, یحیی (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  در سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی که امروزه به تعبیر رهبر معظم انقلاب(مدظلله العالی) خط مقدم درگیری با دشمنان نظام تلقی می‌شود احیاء، توسعه و تعمیق سبک مدیریت جهادی، به علت حجم انبوه توطئه‌های رنگارنگ دشمن در براندازی نظام ...

 • فرهنگ امنیتی در جمهوری اسلامی ایران 

  عسگری, محمود (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  در جهان امروز، فرهنگ، اندیشه‌ها و رفتارها را جهت داده و روابط میان افراد و گروه‌های مختلف جامعه را تنظیم می‌کند. فرهنگ در تمامی حوزه‌های زیست اجتماعی بشر از جمله حوزه امنیت، مبنای اثرگذاری است. به باور نویسنده، فرهنگ امنیتی، ...

 • این شماره از فصلنامه دارا یطبقه بندی و دسترسی محدود میباشد. 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2022-02-20)
  این شماره از فصلنامه دارا یطبقه بندی و دسترسی محدود میباشد.

 • تحلیل محتوای بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خبرگزاری‌ ایسنا، فارس و پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران 

  الوندی, هومن؛ سلیمانی, مجید (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  این پژوهش به دنبال شناخت چگونگی بازنمایی سپاه پاسداران در خبرگزاری ایسنا، فارس و پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران است که با روش تحلیل محتوای کیفی و کمی ابتدا کلیه اخبار مرتبط با سپاه با شیوه هدفمند در مقطع زمانی1/1/1390 ...

 • شناسایی الزامات هوش امنیتی و رتبه‌بندی راهبردهای بهبود آن در ساختار حاکمیت 

  مهری کارنامی, محمد؛ احمدی, مسعود؛ خطیرپاشا, کیومرث (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  هدف این پژوهش شناسایی الزامات هوش امنیتی و رتبه‌بندی راهبردهای بهبود آن در ساختار حاکمیت، است. تحقیق حاضر از فرآیندی سه مرحله‌ای تبعیت می‌کند. بدین منظور در مرحله اول، به کمک روش نمونه‌گیری نظری، با 12 نفر از صاحنظران ...

 • اشراف اطلاعاتی در سیره امام جعفر صادق)ع) 

  زمانی محجوب, حبیب؛ محمدی, مهدی (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  اشراف اطلاعاتی یکی از نیازهای اساسی و بنیادین و همچنین، یکی از عوامل موفقیت سازمان های اطلاعاتی- امنیتی است. در سیره و سنت معصومان(علیهم السلام) به این موضوع توجه جدی شده است. مسئله این نوشتار الگوی امام صادق(علیه السلام) ...

 • تبیین و طراحی الگوی نیازسنجی سامانه‎های ارتباطی مورد نیاز در سازمان‏‎های اطلاعاتی – امنیتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد 

  زوارتربتی, احمد؛ مقیم ‏پور بیژنی, محمود؛ نصوحی دهنوی, مجید (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2021-08-23)
  در سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی، مقوله‌ی برقراری ارتباط، تهیه و انتخاب ابزار ارتباطی مناسب و تأمین امنیت ارتباطات، مخصوصاً ارتباطات حساسیت‎زا میان عوامل، منابع، رابطین، نشان‌گرها، مأمورین، مخبرین، هادیان، ارباب‌رجوع، شرکت‌ها، ...

 • ارائه مدل مفهومی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه انسانی مؤثر بر امنیت اطلاعات سازمان‌ها 

  نوده فراهانی, ساناز؛ جباری, حسین؛ پناهیان, حسین (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  سرمایۀ انسانی شامل دانش، مهارت، نوآوری و سایر توانایی‌های موجود در افراد سازمان است که به آن‌ها یاری می‌رساند تا در فعالیت‌های سازمان موفق باشند. سرمایهٔ انسانی مهم‌ترین عامل در نوآوری و بازسازی سازمان است. بسیاری از ...

 • الگوی راهبردی مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران 

  تقی پور, رضا؛ یاوری, امیر حسین؛ هادیان فر, سیدکمال؛ جهانشیری, جواد (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  امروزه در کنار فرصتها و قابلیتهای ایجادشده در زیستبوم سایبری کشور، سرمایههای سایبری موجود در معرض تهدیدها، آسیبها و مخاطرات هستند. در این راستا، اقدام پیشگیرانه و مقابلهای با تهدیدها و آسیبها و جرائم سایبری مستلزم برنامهریزی ...

 • نقش عربستان در تحولات سوریه و تأثیر آن بر امنیت سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران 

  شاهقلیان قهفرخی, رضا؛ مهدویراد, محمدهادی (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی و تثبیت حاکمیت خود، بر حمایت سیاسی از جنبش‌ها و کشورهای آزادی‌بخشِ برخاسته از متن ملت‌ها و مقاومت ملت‌های مظلوم در مقابل نظام‌های ظالم تأکید کرده و حمایت معنوی از مقاومت اسلامی در سوریه و ...

 • طراحی الگوی مفهومی پایش تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی ایران 

  ثقفی, کامیار؛ اسماعیلی, علی (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  در حال حاضر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی در همهٔ سطوح، اعم از افراد، مؤسسه‌های غیر دولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی، در فضای سایبر انجام می‌گیرد. بنابراین هر یک از این حوزه‌ها ...

 • سپاه قدس و گذر از امنیت جمعی به دفاع جمعی در بحران سوریه 

  شفیعی سیف آبادی, محسن (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  هدف اصلی مقالهٔ حاضر پردازش چگونگی تغییر مسیر سپاه قدس با فرماندهی سردار قاسم سلیمانی در گذر از «امنیت جمعی» به «دفاع جمعی» در بحران سوریه، بر مبنای الگوی مفهومی «دفاع جمعی» است.سؤال اصلی این جستار این است که «رویکرد سپاه ...

 • طراحی مدل معماری دیپلماسی پنهان در سازمانهای اطلاعاتی دانا 

  کیخایی راد, هادی؛ نظامی پور, قدیر؛ خادمی, مجید؛ قادری کنگاوری, روح الله (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-11-21)
  دیپلماسی پنهان به‌عنوان پیشران سیاست خارجی، قابلیت شناسایی و انتقال داده‌ها را برای تغییر در مناسبات در زمین بازی فراهم می‌نماید. شناسایی بازیگران، برتری داده‌های اطلاعاتی و مدیریت ادراک از مزیت‌های اصلی این نوع دیپلماسی ...

 • راهبردهای نوین هنجارسازی در حقوق بین‌الملل، با تأکید بر تئوری عملیات تأثیرمحور 

  عزیزی, محمدرضا؛ صلح‌چی, محمدعلی؛ حسینی, محمدرضا (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  نقش هنجارهای حقوقی- بین‌المللی در تنظیم روابط و چگونگی تعامل میان تابعان حقوق بین‌الملل می‌طلبد تا راهبردهای (سنتی و نوین) مولد هنجارهای مذکور، مورد مطالعه قرار گیرند تا ضمن درک دقیق روند تحولات در هنجارسازی حقوقی- بین‌المللی، ...

 • سیاست‌های نومحافظه‌کاران و امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران (2020 -2000 میلادی) 

  ندری, غلامرضا؛ بکوردی, حسین (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  ایالات متحدۀ آمریکا ازجمله نظام­های ریاستی دوحزبی است که چرخش قدرت و اِعمال سیاست در آن از رقابت دو حزب اصلی آن متأثر­ است و دو حزب «دموکرات» و «جمهوری‌خواه» علی­رغم اینکه در اهداف کلی نظام سیاسی آمریکا به‌مثابه یک سیستم ...

 • کاربست سامانه‎های هوشمند در چرخۀ مدیریت بحران‎های قومی 

  مرادی, عبداله؛ تسلیمی کار, بهروز (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  آنچه در رفع بحران‎ها اهمیت بالایی دارد، تصمیم‎گیری به‎موقع و منطبق با اطلاعات صحیح به­دست آمده از تحلیل محیطی است، به‎ویژه تغییرات سریع محیطی که در زمان محدودی شرایط گوناگونی را به تصمیم‎گیرندگان تحمیل می‎کند.‌ در چنین ...

 • سیستم تعاملی نهاد اطلاعات و نظام مردم‌سالاری دینی ایران 

  اقبال, حدیث؛ زرگر, علیرضا (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  در یک نظام مردم‌سالاری دینی، نهادهای مختلفی برای تثبیت و تداوم آن ایجاد می­شوند که نهاد اطلاعات نمونه­ای از آنها است. هدف نوشتار حاضر، بررسی نحوۀ تعامل بین نهاد اطلاعات و نظام مردم‌سالاری دینی در رفع تهدیدات نظام مردم‌سالاری ...

 • گونه شناسی عملکرد کارکنان در سازمان های اطلاعاتی 

  خلیلی, ابراهیم؛ فتحی شهری, مرتضی (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  فضای اطلاعات با تفکر و فعّالیت انسان ارتباط داشته و نیازمند درک درستی از رفتار انسان است و در این راستا، منابع انسانی متخصص، متعهد و باانگیزه، مهم‌ترین سرمایۀ سازمان‌های اطلاعاتی هستند. این‌گونه سازمان‌ها معمولاً با گونه­های ...

 • تبیین پروژۀ ترور دانشمندان هسته ای و آینده‌پژوهی اقدامات متقابل ایران 

  شفیعی سیف آبادی, محسن (دانشگاه جامع امام حسین(ع), 2020-09-22)
  هدف اصلی مقاله حاضر تبیین پروژۀ ترور دانشمندان هسته­ای و آیندۀ اقدامات متقابل ایران در چارچوب نظریۀ هوگ مایل و بر مبنای روش آینده‌پژوهی (سناریونویسی) است. سؤال اصلی که در این رابطه مطرح می­شود، عبارت است از اینکه «دلایل ...

View more