مرور دوره 21, شماره 82 بر اساس عنوان

 • الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس 

  ذریه, محمد جواد؛ آبیار, زهرا؛ امامی جمعه, سید مهدی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  رویکرد کتاب مقدس و عمل‏کرد کلیسا در طول تاریخ مسیحیت، همواره دو عامل اساسی در شکل‌گیری و رشد الهیات فمینیستی بوده است. الهیات فمینیستی منبع نیرومند و سرشار از انگیزه‌ای است که در صدد است بر تمامی انواع «متون مقدس» ...

 • ترسیم الگوی روش‌شناختیِ مطالعه دینی بر مبنای مفهوم‌شناسیِ «روی‌آورد»، «روش» و «پارادایم» 

  عبادی, احمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  «روی‌آورد»، «روش» و «پارادایم» اصطلاحاتی هستند که از فلسفه علم واردِ روش‌شناسیِ دین‌پژوهی شده‌اند. عدم توجه به مفهوم‌شناسی، ...

 • حضرت آدم «ع» و گناه در مرتبه عشق 

  توکلی, زهرا؛ صادقی حسن آبادی, مجید (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  داستان حضرت آدم ع در قرآن مورد توجه اکثر متکلمان و فیلسوفان است. اصولاً شیوه قرآن بر آن است که مسائل و مفاهیم ذهنی و معقولات ورای محسوسات و فراتر از درک محدود بشری را به یاری تمثیل و تشبیه معقول به ...

 • شناخت حضوری و ساختار اتحادی؛ مبانی و دیدگاه صدرالمتألهین در باب ماهیت معرفت عرفانی 

  فاضلی, سید احمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  صدرالمتألهین با توجه به اصالت و تشکیک وجود، وحدت شخصیه عرفانی، حرکت جوهری و اشتدادی نفس، بازگشت همه علوم به علم حضوری و لزوم اتحاد عقل و عاقل و معقول، معتقد است انسان از طریق حرکت جوهری با ارتقا در مراتب عقل عملی و ...

 • ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر قرآن در دیدگاه علامه طباطبایی 

  اسدی‌نسب, محمد علی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  اسلامی‎سازی علوم انسانی، نیازمند تغییرهای اساسی در زیرساخت‌های علمی و فرهنگی کشور و مؤسسات آموزشی در راستای تمدن‌سازی نوین دینی بر پایه آموزه‌های ناب وحیانی است؛ فرایند عمیق وگسترده‌ای که با هزینه‌های ...

 • ضعف ساختاری نظریه عقلانیت و معنویت 

  اکبریان, سید محمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  نظریه عقلانیت و معنویت تلاش دارد با پیوند میان معنویت و عقلانیت، رنج‏های بشری را چاره کرده، آرامش برای انسان هدیه آورد؛ هدفی که دین را- به جهت ناتوانی از شناخت رنج‏های اصلی بشر و راه علاج آنها در دنیای معاصر- از تأمین ...

 • مناسبات فقه و اخلاق 

  عالم‌زاده نوری, محمد (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره‌های فقهی احکام پنج‌گانة تکلیفی است و محمول گزاره‌های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی ...

 • نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 

  شاکرین, حمیدرضا (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 2017-02-19)
  چکیده جایگاه و نقش مبانی در نظریه‏پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه‌شناسی، چگونگی طبقه‌بندی و منطق تدوین آن، از جمله ...