دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم 

  عطار, فریده؛ قهرمان, احمد؛ حمزه, بهنام (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس با وسعت 1445 کیلومتر مربع در راستای سواحل استان هرمزگان از بندر عباس تا بندر خمیر قرار دارد. از رویشهای‌های اصلی آن می توان  به جنگلهای مانگرو در سواحل شمالی جزیره در مناطق لافت و طبل، ...

 • گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان 

  ناصح, یاسمین؛ جوهرچی, محمدرضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه‌های Euphorbia rosularis و E. franchetii برای اولین بار برای منطقه فلور ایرانیکا و فلور ایران گزارش می‌شوند. این گونه‌ها از نواحی شمال استان خراسان جمع‌آوری شده‌اند. همچنین گونه‌های E. turczaninowii ...

 • گزارش یک گونه جدید از جنس Trigonella از ایران 

  جانی ‌قربان, مهین (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه‌ Trigonella grandiflora Bunge که از استان خراسان جمع‌آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

 • گزارشهای جالب و قابل توجه از فلور خانواده اویارسلام (Cyperaceae) در ایران 

  نقی نژاد, علیرضا؛ قهرمان, احمد (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  Cyperus michelianus به عنوان گزارش جدید و pygmaeus  C. به عنوان گزارش قابل توجه از فلور Cypercaceae در ایران ذکر می‌گردند. محل دقیق گونه‌ها بر اساس نمونه های هرباریومی، همچنین ویژگی‌های ...

 • گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران 

  قهرمان, احمد؛ عطار, فریده؛ مهدیقلی, کاظم؛ اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه Lactuca tatarica . گونه ای بسیار زیبا از این جنس است که برای اولین بار از شرق ایران گزارش می شود. این گونه با گونه نزدیک خود L. wilhelmsianaمقایسه می‌شود.

 • گزارش گونه جدید از جنس Psychrogetonاز ایران 

  عمادزاده, خاطره؛ جوهرچی, محمدرضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونة‌ Psychrogeton cabulicus که از استان خراسان جمع‌آوری شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. این گونه با گونه مجاور خود Psychrogeton andryaloidesمقایسه گردیده است. نمونة مورد نظر از ...

 • شرقی‌ترین دامنه پراکنش گونه‌ای مارزبان (.Ophioglossum lusitanicum L)، جدید برای فلور ایران. 

  نقی نژاد, علیرضا؛ کاوسی, کوروش (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه‌ای مارزبان (.Ophioglossum lusitanicum L) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. بر پایه مطالعات مورفولوژی، آناتومیکی، اسپورولوژی و اکولوژی، گونه اخیر از گونه معروف و تا حال شناخته شده خزری یعنی O. ...

 • گونه جدید بارانک (Sorbus tiliaefolia ) از شمال ایران 

  زارع،, حبیب؛ امینی, طیبه؛ اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه Sorbus tiliaefolia  به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. این گونه به آسانی با داشتن برگهای قلبی نامتقارن، بدون لب مشخص و یا فاقد لبهای شانه‌ای، همچنین چرمی بودن، وجود کرکهای پراکنده ...

 • گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران 

  نوری, اکرم؛ نوروزی, مریم؛ عزیزیان, دینا؛ شیدایی, مسعود؛ ترمه, فریدون (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه‌ Bromus arvensis که از شمال غربی ایران منطقه آذربایجان جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این گونه با گونه نزدیک خود B. brachytachys مقایسه می‌شود

 • یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران 

  صفوی, سید رضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونة Scorzonera ovataکه از شمال شرقی ایران جمع شده است برای اولین بار و گونة Scorzonera longipapposaکه از جنوب ایران جمع‌آوری گردیده است به عنوان گونه‌ای جالب از ایران گزارش می‌شوند.

 • گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران 

  جم‌زاد, زیبا؛ حاتمی, محمد؛ ضعیفی, محمود (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  جنس تکگونه‌ایGontscharovia با گونهG. popovii برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این گونه براساس صفات مورفولوژیکی برگها, گل آذین، کاسه گل و فندقه تشخیص داده می‌شود.

 • دو گونه جدید Acantholimon hormozganense و A. zaeifii از ایران 

  اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  گونه Acantholimon hormozganense از جنوب ایران به عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و معرفی می‌شود. این گونه با گونه A. aspadanum که در مرکز ایران انتشار دارد، قرابت نزدیکی دارد. همچنین گونه A. zaeifii ...

 • مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران 

  عطار, فریده؛ قهرمان, احمد؛ مهدیقلی, کاظم؛ شیدائی, مسعود (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  بخش سراتولوئیده در ایران دارای 14 گونه است، از این تعداد در این تحقیق 2 گونه جدیدC. elburzensis و C. sheidaiana به آن اضافه و گونه C. adenostegia نیز به آن منتقل می‌شود. همه ...

 • ساختمان تشریحی برگ چتریان ارسباران، ایران 

  زرین‌کمر, فاطمه؛ جلیلی, عادل (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  ساختمان تشریحی برگ گونه‌هایی از جنسهای مختلف تیره جعفری جمع‌آوری شده از منطقه حفاظت شده ارسباران مطالعه گردید. مشخصات برگ در سطح و در برش عرضی بیانگر صفات تشریحی جالبی می‌باشد. بر اساس همین صفات تاثیرگذاری عوامل اقلیمی بر ...

 • گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان 

  میرتاج الدینی, سید منصور؛ عطار, فریده؛ اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  Cousinia subpectinata به عنوان گونه جدیدی از ایران شرح داده می‌شود. این گونه با نزدیکترین خویشاوند خودCousinia rechingerorum مقایسه شده طرح و پراکنش جغرافیائی آن ارائه می شود. همچنین شرح بخش در ...

 • جلبکهای دریایی سواحل جنوب ایران، منطقه بندر لنگه، خلیج فارس 

  سهرابی‌پور, جلوه؛ ربیعی, رضا؛ نژاد ستاری, طاهر؛ اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  این مطالعه در سه محل از سواحل بندر لنگه در جنوب ایران، در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شد . 119 گونه از جلبکهای جمع‌آوری و شناسایی شده منطقه که شامل 29 گونه جلبک سبز (2 گونه گزارش جدید)، 31 گونه جلبک قهوه‌ای (4 گونه گزارش ...

 • تشریح مقایسه‌ای سا قه و برگ جنس Odontites از ایران 

  سعیدی مهرورز, شهریار (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2004-09-22)
  ساختار ساقه و برگ 4 تاکسون از جنس Odontites  از نظر تشریحی مورد مطا لعه قرار گرفت. شرح کامل مشخصات برگ هر تاکسون ارائه می‌شود. کلید شناسایی با استفاده از ویژگیهای تشریحی برگ برای تاکسون های مورد بررسی ارائه می‌گردد. ...