مرور دوره 17, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 20

 • گونه Astragalus baftensis، یک گونه جدید از بخش Pendulina از جنس Astragalus در ایران 

  رنجبر, مسعود (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  گونه A. baftensisاز ایران به عنوان گونه جدید شرح داده شده و به تصویر کشیده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Pendulinaاز جنس Astragalusاست. تمام گونه­های شناخته شده بخش Pendulinaبه ناحیه ...

 • تنوع مورفولوژیکی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) در ایران 

  اندی, سید علی؛ ناظری, وحیده؛ زمانی, ذبیح اله؛ هادیان, جواد (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  در این مطالعه، تنوع مورفولوژیکی 144 ژنوتیپ از 24 جمعیت گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare )، که شامل دو زیرگونه (subsp. viride و subsp. vulgare) بودند، برای تعیین صفات ارزشمند به منظور انجام ...

 • معرفی گونه جدید Milium atropatanum و اولین گزارش گونه Phalaris aquatica از ایران 

  معروفی, حسین (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  گونه Milium atropatanum  به عنوان گونه جدید بر اساس نمونه‌هایی که از کوه دوغرون واقع در ارسباران و دامنه‌های غربی و جنوبی کوه سبلان جمع آوری شده شرح داده می‌شود. این گونه با گونه های  M. schmidtianum و ...

 • آرایه شناسی جنس‌های Phragmites و Schismus از تیره گندمیان در ایران 

  خداشناس, منصوره (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  قبیله های Arundineae وDanthonieae جهت نگارش فلور ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در بررسی جنس Phragmites مشخص شد که این جنس درایران دو گونه دارد. محدوده انتشار Phragmites ...

 • ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران 

  کشاورزی, مریم؛ ابراهیم زاده آرائی, فاطمه؛ حبیبی تیرتاش, فرزانه؛ شیدایی, مسعود (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  ریخت شناسی دانه گرده و ساختار اگزین 7 گونه از شاتره با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی (نگاره) مورد بررسی قرار گرفت. دانه های گرده 7  گونه مورد بررسی از نوع porate و دارای بیرون زدگی هایی در محل annul بود. این دانه ...

 • یادداشتی بر گلسنگ‌های حومه مشهد (خراسان‌رضوی، شمال‌شرق ایران) 

  حاجی منیری, مهرو؛ جندقی, مریم؛ مسرورنیا, محبوبه (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  در اولین قدم به سوی سنجش گلسنگ‌های اطراف مشهد، مرکز استان خراسان‌رضوی منطقه‌ای با گسترش سریع شهرسازی، 11 گونه گلسنگ گزارش می‌شود. این مجموعه شامل  Candelariella viae-lacteaeبه عنوان گونه جدیدی از آسیا به همراه پنج ...

 • گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان 

  معماریانی, فرشید؛ جوهرچی, محمدرضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  Cousinia glochidiata (Sect. Pseudactinia) and C. albiflora (Bornm. & Sint.) Bornm. (Sect. Stenocephalae), two narrow endemics to Kopetdagh mountains, are newly recorded for the flora of ...

 • گزارش‌های جدید از قبیله هدی زاره (خانواده بقولات) از ایران 

  امیرآبادی زاده, حسن (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  واریته هایOnobrychis cyri Grossh. var. cyri, O. cyri Grossh. var. angustifolia Grossh.  و گونه های O. sosnovskyi Grossh. و O. argyrea Boiss متعلق به جنس اسپرس بر اساس ...

 • زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران 

  قلی پور, عباس؛ معروفی, حسین (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  بر اساس نمونه هایی از استان کردستان، Silene odontopetala subsp. congesta  به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران اعلام می‌گردد. شرح زیر گونه، تصویر و نقشه انتشار گونه ارائه می‌شود.

 • گزارش جدید جنس تک گونه ای Monerma برای فلور ایران 

  نقی نژاد, علیرضا؛ قهرمانی نژاد, فرخ؛ بهاری, حسین (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  جنس Monerma (Gramineae) به عنوان جنسی منوتیپیک (تک گونه ای) برای اولین بار برای فلور ایران گزارش می گردد.  Monerma cylindrica تنها گونه آن می باشد که از منطقه حفاظت شده سمسکنده (ساری) استان ...

 • میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus 

  اسکوئیان, رقیه؛ کاظم پور اوصالو, شاهرخ؛ معصومی, علی اصغر؛ نژاد ستاری, طاهر؛ مظفریان, ولی الله (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  خصوصیات خامه 35 گونه شامل 26 گونه از Lathyrus ، 3 گونه از Pisum، 4 گونه از Vicia و 2 گونه از Lens با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شدند. نتیجه بررسی میکرومورفولوژی نشان داد ...

 • بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران 

  بصیری اصفهانی, شیرین؛ بیدی, بتول؛ اسدی, مصطفی؛ رحیمی نژاد, محمد رضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  در این پژوهش، جنس Acanthophyllum C. A. Mey. در ایران مورد برسی تاکسونومی قرار گرفته است. سه گونه­ی زیر به سطح واریته­هایی از گونه­ی A. bracteatum Boiss. تنزل یافته اند. A. gracile Bunge ex Boiss., ...

 • بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران 

  فریدونفر, سوگل؛ شیرزادیان, سعید؛ رنجبر, مسعود؛ قهرمانی نژاد, فرخ (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  کوهستان الوند واقع در شهرستان همدان، غرب ایران، یکی از بلندترین رشته کوه‌های ایران است. مقاله حاضر به تحقیقاتی در زمینه بررسی فلورستیک خزه‌های این منطقه پرداخته است. براساس این مطالعه، تعداد ٢٢ گونه خزه از این منطقه جمع‌آوری ...

 • مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران 

  پاکروان‏, منیژه؛ ناظم بکائی, زهرا؛ بلوریان, سمن (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  واریته Alyssum minus (L.) Rothm. var. minusبرای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. واریته­ای جدید (Alyssum minus var. mazandaranicum Pakravan & Bolourian) از شمال و غرب علاوه بر واریته­های ...

 • یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران 

  باقری, علی؛ معصومی, علی اصغر؛ قهرمانی نژاد, فرخ (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  چهار گونه جدید از بخش Hymenostegis از شمال غربی ایران، استان زنجان به نام‌ های:A. austromahneshanensis, A. queydarnabiyensis, A. subkohrudicus, A. subrecognitus  شرح ...

 • دو گونه جدید از جنس کوزینیا از تیره گل آفتابگران در ایران 

  اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  در ضمن تدوین فلور ایران مربوط به جنس کوزینیا بخش سراتولوئیده تعداد دو گونه جدید برای علم گیاهی کشف گردید که در این مقاله کسب اعتبار می‌نمایند. یکی از گونه‌ها به نام Cousinia farimanensis نامگذاری می‌شود که از اطراف ...

 • مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران 

  شریعتمداری, زینب؛ ریاحی, حسین؛ شکروی, شادمان (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  جهت بررسی نمونه های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae تاکسونهای موجود در خاک 18 ایستگاه از 7 استان دارای قابلیت کشت برنج کشور مورد مطالعه قرار گرفت. طی این تحقیق در مجمـوع ...

 • گونه Aethionema sabzevaricum( Brassicaceae)، گونه ای جدید از ایران 

  خسروی, احمد رضا؛ جوهرچی, محمد رضا (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  گونه جدید   Aethionema sabzevaricumاز تیره شب بو از شمال شرق ایران  شرح  و به تصویر کشیده شده است.  این گونه بومزاد با عرصه گسترش محدود، صخره‌زی بوده و در صخره‌های سرپنتینی رشته کوه جغتای خراسان در شمال شرقی ایران ...

 • مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران 

  معصومی, علی اصغر (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  بر پایه تجریبات بلند مدت شامل مطالعات هرباریومی و مشاهدات صحرایی, مروری بر جنس Calligonumدر ایران صورت گرفته است. در این مقاله تعداد 23 گونه از ایران شناسایی می‌شود، که گونه C. molle Litw.  به طور مشکوک ...

 • یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران 

  اکرمی, سمیه؛ مظفریان, ولی‌اله؛ معصومی, علی‌اصغر؛ نژادستاری, طاهر (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2011-06-22)
  پوشش گیاهی مناطق زنوزق و کوه کمر از توابع شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی (شمال غرب ایران) در طی سالهای 1387 تا 1389 جمع آوری و به دقت مطالعه شد. از میان نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده Hedysarum marandense ...