نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامینی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorگنجی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorیزد خواستی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T08:05:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T08:05:14Z
dc.date.available1399-07-09T08:05:14Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T08:05:14Z
dc.date.issued2012-11-21en_US
dc.date.issued1391-09-01fa_IR
dc.date.submitted2012-04-11en_US
dc.date.submitted1391-01-23fa_IR
dc.identifier.citationامینی, محمد, گنجی, محمد, یزد خواستی, علی. (1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان). فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 14(55), 61-87. doi: 10.22047/ijee.2012.2667fa_IR
dc.identifier.issn1607-2316
dc.identifier.issn2676-4881
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22047/ijee.2012.2667
dc.identifier.urihttp://ijee.ias.ac.ir/article_2667.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/334761
dc.description.abstractدانشگاههاومؤسساتآموزش‌عالیدرتمام کشورهای جهان به‌‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نمادها و شاخصهای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی محسوب می‌شوند و نقشی تعیین کننده در توسعه پایدار و نیز تربیت شهروندان فرهیخته، آگاه و متخصص ایفا می‌کنند. با توجه به این نقش و اهمیت، بررسی و ارزیابی برنامه‌های درسی دانشگاهی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا کیفیت و جایگاه عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی رشته‌های دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان از نظر اهداف، محتوا، سواد علمی و روش تدریس، زمانبندی، امکانات و تجهیزات آموزشی و شیوه‌های ارزشیابی با استناد به دیدگاههای دانشجویان بررسی شود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  91-1390 (1827N=) است که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد گروه نمونه 231 دانشجو تعیین شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی پرسشنامه بین آنها توزیع و 223 پرسشنامه پاسخ داده شده دریافت شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که سؤالات آن بر مبنای مؤلفه‌های برنامه درسی تدوین و تنظیم شد. نتایج و یافته‌های به دست آمده از تحقیق نشان داد که کیفیت آموزشی رشته‌های مختلف دانشکده مهندسی از دیدگاه دانشجویان تقریباً در حد متوسط قرار دارد و این امر ضرورت انجام دادن تغییرات و اصلاحات لازم را در برنامه درسی رشته‌های مهندسی خاطرنشان می‌سازد.fa_IR
dc.format.extent332
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.publisherThe Academy of Sciences of I. R. of Iranen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه آموزش مهندسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Engineering Educationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22047/ijee.2012.2667
dc.subjectآموزش عالیfa_IR
dc.subjectکیفیت آموزشیfa_IR
dc.subjectبرنامه درسیfa_IR
dc.subjectارزیابی کیفیتfa_IR
dc.subjectاهداف آموزشیfa_IR
dc.subjectمحتواfa_IR
dc.titleارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشانfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue55
dc.citation.spage61
dc.citation.epage87


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد