مرور دوره 11, شماره 43 بر اساس عنوان

 • ارائه الگویی برای آموزش مؤثر اخلاق مهندسی در دوره کارشناسی 

  خوشدست, حمید؛ سام, عباس (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  آموزش مهندسان یک سیستم دو بعدی از تعلیم و تربیت است که نادیده گرفتن هر یک به ترتیب، به پرورش نیروی کار بهره¬وری مادی و معنوی منجر خواهد شد. بعد تربیتی آموزش، مهندس را قادر می¬سازد تا به بهترین نحو ارتباط بر قرار سازد، ...

 • آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) 

  کارآموز, محمد؛ نظیف, سارا (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  تربیت مهندسان آگاه به چالشهای امروز، فرصتهای آینده و دانش روز نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف ایفا می‌کند. ساختار فعلی آموزش مهندسی سعی دارد تا هر چه بیشتر اطلاعات مهندسان در زمینه‌های تخصصی مربوط ...

 • آموزش مهندسی، توافقنامه¬های بین المللی: چالشها و چشم اندازها 

  سجادیه, نرگس؛ لیاقت, سمیه (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  توافقنامه¬های بین¬المللی اعتبار بخشی آموزش مهندسی توافقنامه¬هایی هستند که در آنها کشورهای عضو تجربه¬های خویش در خصوص فرایندها، سیاستگذاریها و روندهای اعطای مدارک مهندسی را با یکدیگر مبادله می¬کنند و آنها را مورد ارزیابی و ...

 • آیا مهندسی و علوم‌ انسانی در دانشگاههای صنعتی ایران آشتی‌ناپذیرند؟ 

  مقداری, علی؛ صلاحی مقدم, سهیلا (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  توسعه فناوری، پیشرفت علمی و رقابت هوشمندانه و آموزشیِ معنی‌دار در ابعاد ملی و فرا ملی در هزاره سوم بدون درک و شناخت عمیق از ارتباط علوم مهندسی با مسائل و نیازهای جامعه از جنبه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و ...

 • برنامه درسی مغفول در آموزش مهندسی 

  مدنی فر, محمد رضا؛ سجادیه, نرگس (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  آموزش مهندسی حلقه¬ای از زنجیره آموزشی است که از یک سو با آموزش متوسطه و از سوی دیگر، با آموزشهای حین خدمت و تجارب به دست آمده از کار پیوند می¬خورد. از همین روی، تعریف الزامات برنامه درسی این دوره جز با تعیین الزامات ...

 • ضرورت توسعه هوش هیجانی در برنامه ریزی آموزش مهندسی 

  سام, عباس (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  قرنهاست که هوش به عنوان یک ویژگی فردی پذیرفته شده است. یکی از آزمونهای پر طرفدار که با عنوان ضریب هوشی بیان می¬شود، در قلمرو ادراکی و عقلی قرار دارد. در بسیاری از مواقع، در این آزمونها بخش بزرگی از تجربه¬های انسان شامل ...

 • ظرفیت سازی برای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: ضرورت ملی وفرصت سازی برای عرضه آموزش مهند سی فراملی 

  بازرگان, عباس (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  تحولات اجتماعی ـ اقتصادی و فناوریهای نو در دو دهه اخیر بر آموزش عالی به طور اعم و آموزش مهندسی به طور اخص تأثیر بسزایی داشته اند که از جمله می¬توان به جهانی شدن و گسترش بازار عرضه و تقاضا برای دانش آموختگان رشته¬های مهندسی ...

 • نوآوری در آموزشهای مهندسی: نیاز امروز، الزام فردا 

  هداوند, سعید (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  شرط ماندگاری و پویایی سازمانهای صنعتی به میزان نوآور بودن آموزشهای آنها بستگی دارد. اگر چه این شرط، بدون مدیریت صحیح یادگیری، تضمینی به دست نمی‌دهد و حصول آن به فهم نوآوری در توانا ساختن سازمان برای دستیابی به سطوح بالاتر ...

 • نگرش سیستمی آموزش مهندسی خلاق 

  صدری, عبدالله (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2009-11-22)
  اگر مهندس را خلاق و مهندسی را عمل خلاقة او تعریف کنیم، انتظار متفاوتی از آموزشهای مهندسی رایج خواهیم داشت. مهندسان‌ مانند سایر افراد در زندگی روزمرة خود درگیر مسائل مختلف¬اند، با روش حل خلاق مسئله می¬توان هر نوع مسئله¬ای ...