نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرضایی, محمدباقرfa_IR
dc.contributor.authorنادری حاجی باقر کندی, محمودfa_IR
dc.contributor.authorطبایی عقدائی, سید رضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:43:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:43:49Z
dc.date.available1399-07-09T07:43:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:43:49Z
dc.date.issued2004-10-22en_US
dc.date.issued1383-08-01fa_IR
dc.date.submitted2004-07-17en_US
dc.date.submitted1383-04-27fa_IR
dc.identifier.citationرضایی, محمدباقر, نادری حاجی باقر کندی, محمود, طبایی عقدائی, سید رضا. (1383). عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 20(3), 291-299.fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_115263.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/327662
dc.description.abstractدر این تحقیق که نهال چهار ژنوتیپ <em>Rosa damascena</em>از استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشت و به منظور بررسی مواد معدنی مهم گیاه از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد سال 1382 اقدام به جمع آوری اندامهای گیاه گردید.<br /> جهت اندازه گیری عناصر معدنی سدیم, پتاسیم, منیزیم, کلسیم, منگنز, روی, مس, فسفر و ازت از دستگاههای ICP ،  Kjeltce  و Spectrophotometric  استفاده شده است.<br /> نتیجه تجزیه گلبرگ ژنوتیپ گیاه، استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان به ترتیب عبارتند از: سدیم (ppm160.4-127.4)، پتاسیم (ppm35.88-24.48)، منیزیم (ppm10.61-9.11)، کلسیم (ppm65.41-60.54)، منگنز (ppm0.094-0.073)، روی (ppm0.35-0.162)، مس (ppm0.30-0.207)، فسفر (mg/kg0.28-0.19) و ازت (%1.77-0.95) و در کاسبرگ برابر سدیم (ppm277.7-110.2)، پتاسیم (ppm38.53-25.72)، منیزیم (ppm24.27-12.36)، کلسیم (ppm196.3-57.63)، منگنز (ppm0.185-0.105)، روی (ppm0.62-0.156)، مس (ppm0.32-0.166)، فسفر (mg/kg0.39-0.23) و ازت (% 2.90-2.26) تعیین گردید.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.subjectگل محمدیfa_IR
dc.subjectعناصر معدنیfa_IR
dc.subjectاستخراجfa_IR
dc.subjectاندازه گیریfa_IR
dc.titleعناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعfa_IR
dc.citation.volume20
dc.citation.issue3
dc.citation.spage291
dc.citation.epage299


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد