نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجعفری, حسینfa_IR
dc.contributor.authorجهانی هاشمی, حسنfa_IR
dc.contributor.authorعباسی, اسماعیلfa_IR
dc.contributor.authorشهیدی, مینوfa_IR
dc.contributor.authorمیری, سید روح اللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:43:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:43:36Z
dc.date.available1399-07-09T07:43:36Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:43:36Z
dc.date.issued2006-04-21en_US
dc.date.issued1385-02-01fa_IR
dc.date.submitted2005-08-09en_US
dc.date.submitted1384-05-18fa_IR
dc.identifier.citationجعفری, حسین, جهانی هاشمی, حسن, عباسی, اسماعیل, شهیدی, مینو, میری, سید روح الله. (1385). اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 22(1), 42-46. doi: 10.22092/ijmapr.2006.114999fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2006.114999
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_114999.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/327595
dc.description.abstractآمارها نشانگر آن است که بیماریهای قلبی - عروقی شایعترین علت مرگ زودرس در جوامع مختلف می‌باشند. از طرفی در میان داروهای موثر بر قلب و عروق بتا بلو کرها به‌طور شایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به اثبات اثر بخشی سیر در بیماریهای قلبی- عروقی، بر آن شدیم به مقایسه اثرات عصاره آبی سیر و پروپرانول بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین بپردازیم. در این تحقیق از موش های صحرایی نر نژاد Spragve Dawley  نوع آلبینو در محدوده وزنی 250-200 گرم استفاده شد. موش‏ها به طور تصادفی به هفت گروه شاهد، دریافت کننده اپی نفرین، دریافت کننده عصاره سیر با دوز mg/kg10 ، mg/kg20 و mg/kg40، دریافت کننده پروپرانولول، دریافت کننده پروپرانولول و عصاره سیر با دوز mg/kg40  تقسیم شدند. نتایج نشان داد که دوز mg/kg40 از عصاره سیر به صورت معنی داری سبب کاهش سرعت ضربان دهلیز شد، اما کاهش ضربان دهلیزی با افزایش پروپرانولول نسبت به گروه دریافت کننده پروپرانولول و سیر بیشتر می باشد. همچنین عصاره سیر با دوزهای 10، 20 و mg/kg40 قدرت انقباضی دهلیز را در گروه تحت تاثیر آدرنالین کاهش داد. به علاوه کاهش قدرت انقباضی در دو گروه عصاره سیر با دوز mg/kg40  و مجموعه سیر و پروپرانولول تفاوتی نداشت. بنابراین می‌توان توصیه نمود که بیمارانی که رژیم غذایی سیر دارند بهتر است از پروپرانولول استفاده نمایند و اگر پروپرانولول را به عنوان دارو مصرف می نمایند بهتر است که سیر دریافت نکنند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2006.114999
dc.subjectAllium sativumfa_IR
dc.subjectسیرfa_IR
dc.subjectدهلیز ایزولهfa_IR
dc.subjectموش صحرایی نرfa_IR
dc.subjectآدرنالینfa_IR
dc.titleاثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالینfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوینfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوینfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوینfa_IR
dc.contributor.departmentمربی هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentپزشک عمومیfa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue1
dc.citation.spage42
dc.citation.epage46


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد